Planera

Planeringen tar sin utgångspunkt i den föregående fasens dokumenterade analys och bedömning av områden för förbättringsinsatser.

 1. Vilket problem-/utvecklingsområde ser vi i vår verksamhet som vi behöver prioritera?
 2. Analysera bakåt: vad tror vi att problemen beror på, på strukturell, process- och individuell nivå?
 3. Vad hittar vi för belägg som stödjer våra antaganden, på strukturell, process- och individuell nivå?
 4. Analysera framåt: vilka vägar finns framåt? Hur ska vi göra för att komma tillrätta med problemet och utvecklas vidare, på strukturell, process- och individuell nivå?
Klicka för att förstora bilden

I planering av prioriterade områden kan följande vara bra att fundera över och tydliggöra:

 • Vad förväntas utvecklingsinsatserna leda till, ”Vad vill vi ska hända?”
 • Vem ansvarar för vad?
 • Hur ska alla bli delaktiga i processen?
 • Hur ska processen hållas vid liv?
 • Vad säger forskning och beprövad erfarenhet om framgångsrika insatser för genomförandet av verksamheten?
 • Vilka förutsättningar krävs för att utvecklingsinsatserna ska kunna genomföras?
 • Hur ska återkoppling av genomförande och uppnådda effekter ske?
 • Vilka tidsramar har vi för utvecklingsarbetet?
 • Vilka krav på dokumentation behöver vi ha för att kunna följa upp och utvärdera arbetet?

 

Mål för utvecklingsarbetet

Klicka för att förstora bilden

Professor Helen Timperley menar att vi ska fokusera på ett eller få mål och vi ska välja de mål som är mest angelägna för den verksamhet vi befinner oss i. Vi ska inte ”springer på alla bollar”.  I Timperleys modell börjar processen med att lärarna identifierar vilka kunskaper och förmågor barn i förskolan behöver utveckla för att bättre lyckas i sitt lärande (primärt mål). Nästa steg är att förskollärarna identifierar de pedagogiska kunskaper och kompetenser de själva behöver för att kunna bidra till barnens förändrade kunnande (sekundärt mål).

Inspirerad av modell framtagen av Kristianstad kommun.

Primära mål

Primära mål är de som ligger närmast kärnan och kvalitetens brännpunkt – mötet mellan pedagoger och barn. De primära målet svarar på frågan – “Vilka kunskaper och förmågor behöver våra barn utveckla för att alla ska lyckas?”

Exempel:
“Förskolan utveckla sin kompetens att stimulera och utveckla barns språkliga förmåga”

Sekundära mål

Ett sekundärt mål utgår ifrån ett primärt mål och svarar på frågan ”Vad måste vi lära oss för att tillgodo våra barns behov så som det uttrycks i primärmålet?”

Exempel:
“Vi behöver utveckla vår kompetens att undervisa på ett sätt som innebär att barnens språkliga förmågor utvecklas”

Annat stödmaterial

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala