Svedala kommun i panel på Skolriksdagen 2019

I årets upplaga av Skolriksdagen var Svedala kommun väl representerat . I ett panelsamtal om “Att organisera för beprövad erfarenhet – hur kan det gå till?” deltog Frida Celander och Margareta Brönmark, lärare på Marbäcksskolan och en filmad intervju med Malin Engström, förskollärare på Tegelbrukets förskola, användes som introduktion till frågeställningarna i panelsamtalet.

Klicka här för att se filminspelning av panelsamtalet.

Share Button

Att utveckla undervisning i alla kommunens förskolor

Svedala kommun har deltagit i ett forsknings- och utvecklingsprogram för att utveckla kommunens arbete med undervisning i förskolan. Under tre år har förskollärarna mött fem olika teorier om undervisning och har arbetat med att tillämpa dessa i praktiken.

Vad är undervisning?

I skollagen definieras undervisning som: “målstyrda processer som under lärares ledning syftar till inhämtande av kunskaper och värden”. I den nya läroplanen för förskolan som träder i kraft 1 juli 2019 har undervisning fått större plats och ett nytt kapitel kring förskollärarnas ansvar i undervisningen lyfts också fram.

Forsknings- och utvecklingsprogrammet Undervisning i förskolan

Vårterminen 2016 valde Svedala kommun att ingå i ett treårigt FoU-program med fokus på undervisning i förskolan. Programmet är ett samarbete mellan Ifous, Malmö universitet samt tio kommuner. Under programmet har universitetet bidragit med kunskap om olika teoretiska ingångar till undervisning. Samtidigt har universitetet fått möjlighet att forska på de deltagande kommunernas tillämpning av dessa teorier, i form av dokument, texter, bilder och film.

Undervisning i förskolan är det andra FoU-programmet som Svedala kommun deltar i. Syftet med att delta i programmet var att ge förskollärarna möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt lärande i samverkan med forskning. Syftet var också att öka förskollärarnas medvetenhet om och förståelse för undervisning vad gäller didaktiska val vid planering av undervisning och vilka teoretiska grunder undervisningen vilar på. Fortsätt läsa Att utveckla undervisning i alla kommunens förskolor

Share Button

Naturvetenskap och teknik på Fröhuset och Klöverstugans förskolor

Inlägg 1 av 3 – Inledning

Fröhusets förskola i Svedala kommun

Naturvetenskap och teknik

Hur många av oss känner sig riktigt bekväma med att hålla undervisning i naturvetenskap och teknik? På vår enhet Fröhusets och Klöverstugans förskolor var svaret – inte många.

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för all personal vad som ska prioriteras och utvecklas, och eftersom många av oss var lite osäkra på ämnet blev det en självklarhet att verksamheten behövde fördjupa sina kunskaper inom naturvetenskap och teknik. Helen Timperleys modell utgör grunden i arbetet där grundfrågan är ”Vilka kunskaper och förmågor behöver våra barn utveckla, och vad behöver personalen för att tillgodose barnens behov?”  Utvecklingsarbetet som vi genomförde utgår från barnens, förskollärarnas och personalens behov, utifrån kartläggning av verksamheten och utifrån aktuell forskning. En kartläggning hjälper oss att få en uppfattning av barnens kunskaper innan vi bestämmer vilka läroplansmål vi ska sträva efter. Fortsätt läsa Naturvetenskap och teknik på Fröhuset och Klöverstugans förskolor

Share Button

Naturvetenskapliga fenomen för yngre barn 1-2 år

 

 

 

Inlägg 2 av 3 – Naturvetenskap för 1-2-åringar

Villerkulla är en hemvist på Fröhusets förskolas yngre barn 1–2 år. I vår examinationsuppgift inom naturvetenskap och teknik skulle vi lägga fokus på ett naturvetenskapligt fenomen. Fenomenet blev densitet, men vi valde att fokusera på begreppen flyta och sjunka för att möta barnen på deras nivå. Undervisningstillfällena genomfördes i mindre grupp med fyra barn i åldern två år.

Vi utgick från följande läroplansmål:

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
  • Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Fortsätt läsa Naturvetenskapliga fenomen för yngre barn 1-2 år

Share Button

Naturvetenskap för 5-åringar

Inlägg 3 av 3 – Naturvetenskap för femåringar

Perspektiv på lärandet, att utgå från barnens intresse

Att barnen är små vetenskapsmän som är nyfikna och vetgiriga visste vi redan. Men vi ville också att de genom ett undersökande och experimenterande sätt skulle vilja prova nya saker, våga ställa hypoteser och uppleva magiska ögonblick tillsammans med medforskande pedagoger. På Katthult är vi 19 stycken 5-åringar och tre pedagoger som är nyfikna på allt. Att kunna få gå kursen Naturvetenskap och teknik i förskolan via Kristianstad högskola på 7,5 högskolepoäng känner vi har gett oss mer kunskap kring naturvetenskap och teknik och på hur man kan arbeta med barnen kring ämnet.

I början på hösten 2018 började barngruppen visa ett intresse för stenar och geologi. Det hela började med att ett barn hittade en fin sten på en lekplats. Tillsammans med barnen började vi titta på serien ”Den vita stenen” eftersom stenen som hittades var lik den i serien. Men barnen ville veta mer om stenen så vi lånade böcker på biblioteket för att försöka hitta vad denna stenen vad gjord av.

Från den första stenen vi hittade i augusti har barnens intresse vuxit under höstterminen och utvecklats till ett intresse för kristaller och ädelstenar. När vi läste tillsammans med barnen om de olika stenarnas egenskaper lärde de sig snabbt att dessa stenar har olika densitet. Men…densitet? Vad är det, undrade barnen. Medan vi vuxna oroade oss för om vi kunde tillräckligt om fysik… Fortsätt läsa Naturvetenskap för 5-åringar

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala