Naturvetenskap för 5-åringar

Inlägg 3 av 3 – Naturvetenskap för femåringar

Perspektiv på lärandet, att utgå från barnens intresse

Att barnen är små vetenskapsmän som är nyfikna och vetgiriga visste vi redan. Men vi ville också att de genom ett undersökande och experimenterande sätt skulle vilja prova nya saker, våga ställa hypoteser och uppleva magiska ögonblick tillsammans med medforskande pedagoger. På Katthult är vi 19 stycken 5-åringar och tre pedagoger som är nyfikna på allt. Att kunna få gå kursen Naturvetenskap och teknik i förskolan via Kristianstad högskola på 7,5 högskolepoäng känner vi har gett oss mer kunskap kring naturvetenskap och teknik och på hur man kan arbeta med barnen kring ämnet.

I början på hösten 2018 började barngruppen visa ett intresse för stenar och geologi. Det hela började med att ett barn hittade en fin sten på en lekplats. Tillsammans med barnen började vi titta på serien ”Den vita stenen” eftersom stenen som hittades var lik den i serien. Men barnen ville veta mer om stenen så vi lånade böcker på biblioteket för att försöka hitta vad denna stenen vad gjord av.

Från den första stenen vi hittade i augusti har barnens intresse vuxit under höstterminen och utvecklats till ett intresse för kristaller och ädelstenar. När vi läste tillsammans med barnen om de olika stenarnas egenskaper lärde de sig snabbt att dessa stenar har olika densitet. Men…densitet? Vad är det, undrade barnen. Medan vi vuxna oroade oss för om vi kunde tillräckligt om fysik… Fortsätt läsa Naturvetenskap för 5-åringar

Share Button

KU-dag den 15 mars 2019


 

Kompetensutvecklingsdag för förskola

När, var, hur, vem, varför?

När:  Den 15 mars, 8.30-16.30

Var:  Börshuset i Malmö

Hur: Våra konferencierer Sandra Florén och Susan Henriksson vägleder oss med mod och värme

Vem: ca 270 förskollärare, barnskötare och studenter från Svedala kommun

Varför: Syftet med dagen är att arbeta mot en uppdragsorienterad förskoleverksamhet, grundad på skollag och läroplan, och med utbildning, undervisning  samt omsorg som gemensam bas samt att färga in det specialpedagogiska synsättet i verksamheten.

Program

Fortsätt läsa KU-dag den 15 mars 2019

Share Button

Lyssna på Johan Lundgren berätta om rollen som Utbildningschef

Magister Nordström intervjuar Svedala kommuns Johan Lundgren om rollen som Utbildningschef.

Utbildningschef Johan Lundgren – “Superskolan”

I podden Superskolan intervjuar Magister Nordström Svedalas utbildningschef Johan Lundgren som berättar om arbetet med att bli Sveriges bästa skolkommun.

Klicka här för att lyssna på podden på Spotify.

Share Button

Fem teoretiska ingångar till undervisning i förskolan

Den professionella förskolläraren ska kunna välja teori-informeratupplägg och kunna motivera varför just detta valet gjorts. För att kunna motivera val av teori-informerade upplägg är det viktigt att ha kännedom om det teoretiska landskapet och kunna placera teorierna vi prövat i utbildningsprogrammet Undervisning i förskolan, så att de inte svävar fritt.

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undervisning i förskola ska utgöras av målstyrda processer som leder till utveckling och lärande hos varje enskilt barn.

Klicka här eller på bilden för att läsa Vanja Strömstedts och Cecilia Lorentzons text om hur du kan använda de olika teorierna i undervisning förskolan.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala