Höga förväntningar ger goda resultat

Cristian och Anna
– Höga förväntningar handlar inte bara om att ställa krav eller peppa eleverna. Det handlar även om budskapet att de saker som vi gör är viktiga, säger Cristian Abrahamsson och får medhåll av kollegan Anna Palm. Foto: Billy Lindberg

Under många år har resultaten varit goda på grundskolorna i Svedala kommun. Bakom framgångarna finns engagerade lärare, nära relationer och en tro på att höga förväntningar leder till fina resultat.

Höga förväntningar utgår ifrån vetenskaplig grund och är ett förhållningssätt som ska genomsyra hela verksamheten. Höga förväntningar förutsätter ett medvetet ledarskap, i och utanför klassrummet. Förväntningarna på Svedalas tjänstemän och politiker är höga. Men det finns även höga förväntningar på kommunens lärare, elever och deras föräldrar. Att luta sig tillbaka är inget alternativ när målet är att alla ska lyckas. Fortsätt läsa Höga förväntningar ger goda resultat

Share Button

Svedala kommun på Lärarnas skolutvecklingsprogram

Idag genomförs den tredje skolkonferensen i Skånes kommuners regi, Lärarnas skolutvecklingskonferens 2021. Syftet med konferensen är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar.

Årets konferens består av 33 bidrag uppdelat i 16 sessioner.

Svedala kommuns bidrag

Roslättskolans bidrag

Ett undersökande tillvägagångssätt – vägen till förbättring på Roslättsskolan– Helena Havrup, Ann-Kristin Carlsson & Linn Tilly, Svedala kommun. Läs bidraget.

Klicka på bilden för att ta del av presentationen (PDF)
Klicka på bilden för att ta del av presentationen (PDF)

 

Kyrkskolans bidrag

Stationsarbete – ett arbetssätt för att genomföra kartläggningarna och för att anpassa och utmana i den ordinarie förskoleklassundervisningen – Nathalie Lindgren, Svedala kommun. Läs bidraget.

Klicka på bilden för att ta del av presentationen (PDF)
Klicka på bilden för att ta del av presentationen (PDF)

Fortsätt läsa Svedala kommun på Lärarnas skolutvecklingsprogram

Share Button

Nyhetsbrev om undervisning på vetenskaplig grund

Klicka på bilden för att läsa vårt första nyhetsbrev.

Idag gick lektorsgruppen i Svedala kommuns, första nyhetsbrev om undervisning på vetenskaplig grund, ut till våra prenumeranter. Nyhetsbrevet vänder sig till dig som är rektor i förskola och skola i Svedala kommun, men vem som helst som är intresserad kan prenumerera, och självklart utan kostnad.

Läs gärna vårt första nyhetsbrev och klicka här för att bli prenumerant.

Share Button

Wow – Ta kontroll över din hjärna

KU-dag 12 mars 2021

Hur kan vi bidra till vårt eget och andras välmående i vardagen? Vad är det som gör att det kan vara svårt att skapa nya vanor? Vad behövs för att lyckas? Vad betyder det till vardags att hjärnan styrs av principen om hot och belöning? Vad händer i oss i situationer där det är starka känslor inblandade och hur kommunicerar vi bäst just då?

Under förmiddagen kommer du att få ta del av tre filmer som handlar om positiv psykologi, hjärnans principer och när någon blir upprörd. I filmerna möter vi Per Lundberg och Maria Polhage, som till vardags utbildar tillsammans i coachande förhållningssätt och neuroledarskap.

Program

Programledare: Annika Kraft och Christina Persson Lundberg

8.00-8.15  Inledning
8.15-8.45  Film – Positiv psykologi (26 min)
8.45-9.15  Grupparbete
9.15-9.40  Kaffe
9.40-10.15  Film – Hjärnans principer (23 min)
10.15-10.45  Grupparbete
10.45-11.15  Film – När någon blir upprörd (17 min)
11.15-11.45  Grupparbete
11.45-12.00  Vi sammanfattar dagen
12.00-12.10  Annika Kraft har ordet

Frågor till Positiv psykologi
 • Vad tänker jag om att jag kan påverka 40% av hur jag mår? (under förutsättning att jag är i normalgod balans och inte deprimerad t. ex.)
 • Vad gör jag i min vardag som bidrar till mitt välmående?
 • Antingen något av det Per presenterade, eller något annat.
 • Vad utifrån föreläsningen skulle jag vilja börja med, och vilka effekter tror jag att det skulle ge?
Frågor till Hjärnans principer
 • Förståelsen för att vi leds till 95% av vanor, erfarenheter och känslor: vad innebär det för mig? (I förhållande till mig själv, och/eller gentemot andra jag har runt omkring mig)
 • När det gäller grundprinciperna som togs upp (syfte, hot, belöning, inflytande, tillhöra) – vad tar jag med mig av den presentationen? Vad var extra relevant för just mig?
 • Egenreflektion: (i egen tystnad en stund och skriv till dig själv)
 • Vilken ny vana har jag tänkt på att jag skulle vilja få in?
 • Hur kan punkterna i ”checklistan” hjälpa mig?
Frågor till När någon blir upprörd
 • Vad känner jag igen mig i, när jag själv blir ”upprörd”, kopplat till filmen? (Exempelvis om jag reagerar med fight, flight eller freeze; att jag känner när min logiska del av hjärnan stängs ner helt eller delvis osv.)
 • Vad ska jag tänka extra på, från och med nu, när jag själv eller någon annan blir känslomässigt uppjagad? T ex arg, ledsen, rädd, stressad
Share Button

Lärarnas skolutvecklings-konferens 2021

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar.

lärarnas skolutvecklingskonferens

Utbildning i Svedala kommun representeras av tre bidrag: Kyrkskolan, Roslättskolan och genom ULFs didaktiska nätverk om  proportionella resonemang i matematik, även Nils Fredriksson Utbildning, då lärare från NFU deltagit i det arbete som presenteras. 35 bidrag från hela Skåne kommer att presenteras. Alla skolformer är med.

Tid: 16 april, fredag, 9:00-16:00.
Plats: Konferensen är digital och kostnadsfri!

På konferensen kommer ni också träffa:

 • Mats Trondman, professor i kultursociologi vid Linnéuniversitetet. I sin föreläsning Vad gör framgångsrika skolor? beskriver och analyserar han fenomenet skolframgång.
 • Maria Wiman – Sveriges bästa lärare 2019 och författare bakom boken Värdeskapande lärande. I sin föreläsning varvar hon exempel från sin egen lärarpraktik med forskning om motivation och värdeskapande studier.

Anmäl dig här!

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala