Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2016

Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2016 Bokomslag Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2016
Skolverket
2016

Lpfö98 innehåller två delar:

1. Förskolans värdegrund och uppdrag
2. Mål och riktlinjer

Share Button