Kvalitet och utveckling i Svedala

Kvalitet och utveckling är en avdelning inom verksamhetsområde Utbildning. Avdelningens primära uppdrag är att fungera som ett stöd för att alla ska lyckas.

Kvalitet och utveckling erbjuder följande stöd till rektorer i Svedala:

KONSULTERA – Stöd och bollplank

Utvecklingsfrågor

 • Framgångsfaktorer utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet
 • Omvärldsbevakning
 • Processledarskap, upplägg och innehåll i kompetensutveckling och målstyrt utvecklingsarbete.
 • Modeller för skolutveckling, kollegialt lärande och strukturerad undervisning.
 • Läroplansarbete

Kvalitetsfrågor

 • Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete
 • Analysmodeller
 • Uppföljning och sammanställning – enkätundersökningar, kartläggningar et cetera
 • Statistik (SCB)
 • Befolkningsprognoser
 • Stöd i arbetet med lokalförsörjningsplan och lokalprogram

Myndighets- och skolförfattningsfrågor 

 • Stöd för tolkning och tillämpning av skolförfattningar, andra författningar och styrdokument, som berör verksamheterna.
 • Stöd vi kontakt med andra myndigheter och förvaltningar.
 • Stöd vid hantering av kränkningar och klagomål.
 • Stöd med processer, riktlinjer och rutiner etc. inom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
 • Stöd vid tolkning och tillämpning av politiska beslut.
 • Stöd vid utredningar inom olika områden.

IKT-frågor

 • Fortbildning i digital kompetens och IKT
 • Framtidsspaning och bevakning inom  IKT
 • Samordning av IKT –  pedagogiska verktyg, 1till1-satsning och gemensam fortbildning
 • Upphandling av  gemensamma system och gemensam hård- och mjukvara
 • Digitala plattformar, webbverktyg och system[/mks_toggle]

Men också

 • Fortbildning och fortbildningsmaterial
 • Stödmaterial för utveckling av verksamhet
 • Stöd för SKA-arbetet
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala