Kompetensutveckling på bred front den 18 mars 2016

Den 18 mars kommer alla anställda inom förskoleverksamheten delta i en kompetensutvecklingsdag. Vi samverkar denna dag med Malmö högskola, utbildningsföretaget Ifous och med Svedala bibliotek.

_MG_4032 (2)

90 barnskötare utbildas i barnlitteratur och berättande. Detta sker i samverkan med barn- och ungdomsbibliotekarierna i Svedala och med Malmö högskola.

150  förskollärare utbildas i Läroplan och didaktik på Orkanen, också i samverkan med Malmö högskola.

10 förskollärare reser till Stockholm tillsammans med sina chefer för att starta upp kommande aktionsforskningsprogram för förskolorna i kommunen. Programmet ska arbeta i tre år med att undersöka och utveckla arbetet med undervisning och bedömning inom förskolan.

Vi ser alla framemot denna dag!

Share Button