Inkludering

I en inkluderande förskola är det fem kriterier som måste uppfyllas: gemenskap på olika nivåer, ett enda system, en demokratisk gemenskap, delaktighet från barnen, att olikhet ses som en tillgång.

  • Trygghet
  • Inflytande
  • Delaktighet

Inkludering för att alla ska lyckas

Resultat under SKA-strategin inkludering handlar om ett nuläge kopplat till strävansmål och barnens kunnande. I Svedala arbetar vi kontinuerligt med analys och uppföljning av resultat kopplat till barnens normer och värden, inflytande, personlig och social utveckling, kulturell identitet, motorik och skapande. Resultaten ska vara relevanta och kopplade till läroplanens strävansmål och genom att prioritera mål kan vi förflytta oss och utveckla kompetenser för att ytterligare förbättra barnens kunskaper och förmågor. Utifrån resultat får rektor en bild av vilka kunskaper, färdigheter och förmågor som pedagoger behöver utveckla för att tillgodose barnens behov.

Resultat

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala