Förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Den 17 mars är det dags att samla alla som arbetar i förskola i Svedala kommun för en heldag på temat Förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att alla ska lyckas.

När dagen är slut har vi:

 • en ökad förståelse för hur olika satsningar, verktyg och modeller hänger ihop som olika delar av det systematiska kvalitetsarbetet.
 • tagit del av exempel på hur detta kan se ut i vår verksamhet.
 • känner vi gemenskap och stolthet över att arbeta i en kommun som bedriver en ambitiös och målinriktad verksamhet för att alla ska lyckas.

 

Program den 17 mars 2017

8.30

9.00
9.20

10.20
11.00

11.20

11.35

12.00

13.00
13.20
13.40

14.00
14.30

15.00

16.00

Frukost

Inledning
Förskola på vetenskaplig grund

Resultat, analys och positionsbestämningar
Organisation för kollegialt lärande

Powermingel

Specialpedagogiskt perspektiv

Lunch

Förbättra undervisning genom learning study
Förbättra undervisning genom dokumentation
Återkoppling som för lärandet framåt – en del av arbetet med formativ bedömning

En tillbakablick mot framtiden
Mingelfika

Föreläsning – att arbeta tillsammans mot mål

Avslutning
Mingel, drink och tilltugg

Detaljerad version
8.30 Frukost
9.00 Inledning

 • Annika Kraft, bitr utbildningschef

Konferencierer presenterar dagen

 • Annika Aveling, rektor
  Kristina Elvingsson, rektor
9.20 Förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

 • Michael Rystad, utvecklingsstrateg
  Rebecka Lindberg, forskande förskollärare
 10.20 Resultat, analys och positionsbestämningar

 • Kickis verksamheter berättar om den resa de gjort i utbildninsgprogrammet Små barns lärande
 • Lena T/Es verksamheter berättar om hur de arbetar med positionsbestämningar i verksamheterna.
 11.00 Organisation för kollegialt lärande

 • Lailas verksamheter berättar om hur de organiserat arbetet för kollegialt lärande på vetenskaplig grund.
 11.20 Powermingel

 • Annika Aveling, rektor
  Kristina Elvingsson, rektor
 11.35 Specialpedagogiskt perspektiv

 • Specialpedagoger berättar om sin roll och hur de arbetar.
 12.00 Lunch
 13.00 Förbättra undervisning genom learning study

 • Kristinas verksamheter berättar om hur de  arbetat med learning study för att utveckla undervisningen.
 13.20
 • Lena FFs verksamheter berättar om hur de arbetat med learning study för att utveckla undervisningen.
 13.20 Förbättra undervisningen genom dokumentation

 • Annikas verksamheter berättar om hur de arbetar för att förbättra undervisningen.
 13.40 Återkoppling som för lärandet framåt – en del av arbetet med formativ bedömning

 • Susans verksamheter berättar om återkoppling som för lärandet framåt – en del av arbetet med formativ bedömning
 14.00 En tillbakablick mot framtiden

 • Annika Aveling, rektor
  Kristina Elvingsson, rektor
 14.30 Mingelfika

 • Annika Aveling, rektor
  Kristina Elvingsson, rektor
15.00 Att arbeta tillsammans mot mål

 • Balli Lelinge, universitetsadjunkt, utbildad förskollärare, drama- och specialpedagog.

16.00 Avslutning
Mingel, små drinkar och tilltugg

9.00 Annika Kraft
9.20 Praktiska detaljer, visitkort, dagens innehåll – 10 minuter
9.30 Michael
9.45 Rebecka
10.15 Paus
10.25 Tillbakablicken Annika tar udda-talen och Kristina jämna.
10.35 Pres 1 – Resultat, analys och positionsbestämningar. AA
11.05 Pres 2 – Skapa organisation utifrån ett hållbart lärande KE
11.35 Pres 3 – Spec.ped AA
12.00 Lunch
12.50 Pres 4 Learning study på Örta och Tegel KE
13.10 Pres 5 Learning study på Flora och Freja AA
13.30 Kahoot.it KE förklarar för AA
13.50 Pres 6 Undervisning lärarperspektiv AA
14.10 Pres 7 Återkoppling för lärande KE
14.30 Visitkortsfika KE
15.00 Balli AA
16.00 Avtackning av Balli KE

Måltider

Var?
Morgon- och eftermiddagskaffe serveras på buffé i konferensavdelningen. Lunch serveras i restaurang Cloud. Kaffe på maten serveras i foajén utanför restaurangen.

Vad?
Morgonkaffe: Ekologiskt och rättvisemärkt kaffe och te serveras med ostsmörgås på surdegsbröd samt färska grönsaker, färsk frukt och isvatten.

Konferenslunch: Variation på kål, skånsk chili, lax, krispig krabba, soja, ingefära, koriander, gurka och silverlök. Serveras med kranvatten, sallad, två sorters bröd, smör och färskost, kaffe och kaffegodis. Specialkost är beställd till de som anmält behov.

Eftermiddagskaffe: Ekologiskt och rättvisemärkt kaffe med blandat fikabröd, färsk frukt och isvatten.

Efter sista föreläsning bjuder vi på små drinkar och tilltugg. Stanna gärna kvar och mingla!

Hitta hit

Karta till Malmömässan

Ingång till konferenscentret

Lokaler

 

Mer om varje inslag #arbetsmaterial
Kicki “Små barns lärande, att få syn på ett resultat”
-Vi lyfter viktiga områden som förändrat vårt sätt att se på vårt arbete
-positionsbestämning/nuläge innehållande barns kunnande och positionsbestämning gällande bl.a. yttre förutsättningar vi ger barnen? Vilken  Verksamhet/undervisning erbjuder vi?  förhållningssätt, lärmiljöer, enskilt barn, gruppen
– verksamhet o undervisning utifrån positionsbestämningen, Varför gör vi just detta?
-dokumentation av barnens förändrade kunnande över tid.
dokumentation( typer av  och användning) exempel. verksamhetsbeskrivning kontra pedagogisk dokumentation
-positionsbestämning/nyläge = resultat
-reflektion i kort perspektiv, vilka förändringar behöver vi göra för att förbättra resultatet och ge barnen bästa förutsättningar ( se ovan) för lärande
Analys i långt perspektiv

Lena FF

Lena TE “Små barns lärande, att få syn på ett resultat”

 • Begreppsutvecklingen som har skett och vad den har inneburit för dokumentationen av det enskilda barnet. Vilket förändrat kunnande har skett hos personalen?
 • resan från barnperspektivet till lärarens perspektiv för att ett förändrat kunnande ska ske (hoppas att ni förstår vad jag menar)
 • Resan hur vi arbetar utifrån barns intresse (vilken ordning vi ska tänka) se nedan.
 • Vilket stöd har utvecklats på huvudmannanivå för att stödja processen.
 • Vilken positiv effekt har programmet haft på att följa barns förändrande kunnande och att det gett effekten högre kvalité?

Laila “Att skapa en hållbar organisation som genererar en hållbar utveckling”

Talare: Michaela Åblom och Elisabeth Ryberg från Hattstugan och Värby

Syftet är att visa på hur det går att skapa en verksamhet som inkluderar samtliga utvecklingsområden på ett strukturerat och hållbart sätt dvs. att skapa en hållbar organisation som möter upp alla områden med lärande i fokus på alla nivåer. Vi kommer att lyfta organisation för Hållbar utveckling –

Vi kommer att koppla på forskning och skapa en PP som ger en känsla av att det är möjligt… Vi kommer att tala om arbetet med att gå från en certifiering för vår organisation till att skapa en hållbar organisation som lever upp till vår certifieringen i en tid av förändring. Att skapa förutsättningar i organisationen så att den är hållbar även i en tid av nya input samt i detta få hela organisationen att växa

Vi presenterar de faktorer som vi ser som avgörande att få en organisation att

 • Certifierade för HU – organisation
 • Transparens – delaktighet -samförstånd att möta upp alla delar i en förskola för utveckling
 • SKA – hur arbetar vi med alla delar för att ”samla” bevis för resultat
 • Hur inkluderar vi alla områden för ett hållbart utvecklingsarbete?

STEG1. Vi presenterar de faktorer som vi ser som avgörande att få en organisation att

Viktiga faktorer:

 • Tydlig ansvarsfördelning
 • Tydlighet i vårt uppdrag
 • Tydlighet i agendan
 • Hållbara scheman
 • Tydlighet i strukturen för förutsättningar så som sambedömning, planering, undervisningstid och struktur för detta

STEG 2. Vi samtalar om de olika verksamhetområden som skall vävas samman till en enhet för att uppnå ett resultat – Analys  – Hur insamling organiseras och vad vi samlar bevis för:

Insamling för bevis samt utvecklingsarbete:

 • SBL – Ecers, post-it, USB, filmning, observationer
 • BFL –
 • Kärnämnen – filmanalys
 • Undif
 • Blogg
 • Unikum – tar vid en del i höst

STEG 3. Hur har vi strukturerat detta i vardagen för att det inte skall ses som parallellspår? Hur skapar vi en hållbar organisation:

 • Arbetslagsledare: rollen – partnerarbetslag
 • Kvalitetssäkrare i i området: struktur för stöd i arbetet för alla medarbetare
 • våra Nätverk
 • Reflektionstider
 • Scheman

Här bör vi presentera detta på ett sätt som befriar deras tankar på att det är mycket och olika spår. Vi bör framhålla att allt är viktigt och har betydelse och hänger ihop. Med en tydlig organisation som ger förutsättningar så skapas en hållbarhet som ger utrymme för utveckling.

 

Annika “Hur vi dokumenterar och utvecklar vår undervisning”
Talare:

 • SKA naturvetenskap och teknik 2016-2018 Fysikfrågan
 • Arbetsorganisation och Utvecklingsorganisation.
 • Lärarperspektiv – kollegialt lärande för att utveckla undervisningen
 • Hur? Genom UndiF, kärnämnenm Håkansson, SKA, SBL
 • SKA-modellen hos oss è dokumentation
 • Projekt
 • Meningsskapande undervisning
 • Learning study (modell
 1. Berätta om hur ni dokumenterar och utvecklar er undervisning och att ni gjort det genom att fokusera på naturvetenskap och teknik
 2. Förklara skillnad mellan barnens lärande och de professionellas lärande för att konstatera att det är det senare ni fokuserar på i denna presentation
 3. Hur ni använder SKA, UndiF etc för att åstadkomma detta?

 

Susan ”Feed forward för förändrat kunnande”
Talare: Katarina Järvborn, Annie Williams och Maja Egli, fsklärare.

 • Annie kommer att ge en kort teoriintroduktion ang olika former av feed, dvs up, back, forward och omdirigerande (som ligger mittemellan back och forward lärde jag mig i tisdags av forskarna från Mah inom UndiF).
 • Katarina kommer att berätta om hur de använt reflektion över dokumentation med barnen som ett sätt att använda feed forward
 • Maja kommer att berätta om hur de på yngrebarnssidan använder feedforward som verktyg för att förändra barnens kunnande inom konflikthantering

 

Kristina “Learning study för att förbättra undervisning”

Talare: Malin Engström, fsklärare Örtagården.

Lyfta hur vårt arbete med learning study fört vår undervisning framåt.

Share Button