Förändringens sex hemligheter – vad goda ledare gör för att deras organisationer ska utvecklas och överleva

Förändringens sex hemligheter – vad goda ledare gör för att deras organisationer ska utvecklas och överleva Bokomslag Förändringens sex hemligheter – vad goda ledare gör för att deras organisationer ska utvecklas och överleva
Kommunförbundet Skåne
2014
24

I Forskning i korthet presenteras denna gång en sammanfattning av en bok av professor Michael Fullan, The Six Secrets of Change. What the Best Leaders Do to Help Their Organizations Survive and Thrive. Fullan delger här sex centrala aspekter för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Michael Fullan är professor emeritus vid universitetet i Toronto i Kanada och en av världens ledande experter på skolutveckling. Han har hedersdoktorat vid ytterligare två universitet och tjänstgjort som rådgivare till utbildningsministern i provinsen Ontario, en provins som visat på en imponerande resultatförbättring under senare tid. Han är även känd som en internationell auktoritet på organisatoriska förändringar och engagerad i utbildning, rådgivning och utvärdering av utvecklingsprojekt över hela världen. Michael Fullan är både en tänkare och en genomförare och han baserar sitt arbete på forskning inom både den publika och privata sektorn. Han har skrivit flera böcker om ledarskap och förändringsarbete som har översatts till flera språk. Fyra av hans böcker har vunnit utmärkelser.

Share Button