Kategoriarkiv: Senaste nytt

Svedala på SETT Syd

Den 1-2 november har du möjlighet att träffa förskollärare, skolledare och lärarare på SETT SYD.

Elisabeth Ryberg och Michaela Åberg

Välkommen att prata pedagogik och skolutveckling i Svedalas monter! (B:20)

Fortsätt läsa Svedala på SETT Syd

Share Button

Två nyckelpersoner berättar om undervisning i förskolan

Under 2016 gick förskolorna i Svedala kommun med i ett forsknings- och utvecklingsprogram genom Ifous som heter Undervisning i förskolan, förkortat UndiF. I programmet ges lärare i förskolan möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt FoU-arbete i samverkan med forskning.  Fortsätt läsa Två nyckelpersoner berättar om undervisning i förskolan

Share Button

Lesson study på Hattstugans förskola

På våra förskolor i Bara har samtliga förskollärare gjort minst en lesson study-cykel i samband med arbetet med Undervisning i förskolan, och många har gjort tre.

 

“Jag heter Elisabeth Ryberg och arbetar som förskollärare och nyckelperson på Hattstugans förskola i Bara i Svedala kommun.”

 

Jag har tillsammans med två förskollärare från två arbetslag gjort tre cyklar enligt lesson study-modellen. Vi valde att titta på något som hade intresserat oss ett tag nämligen barns delaktighet och inflytande i undervisningen. Valet föll på detta eftersom vi vid olika tillfällen diskuterat hur mycket inflytande/delaktighet barnen ska ha i en undervisningssituation. Var ligger balansen mellan barns delaktighet och inflytande samt när några eller alla barn tar över? Hur ser en lektion ut när barnen bestämmer alternativt när förskolläraren styr? Fortsätt läsa Lesson study på Hattstugans förskola

Share Button

Lesson study på Värby förskola

På våra förskolor i Bara har samtliga förskollärare gjort minst en lesson study-cykel i samband med arbetet med Undervisning i förskolan, och många har gjort tre.

 

”Jag heter Michaela Åblom och arbetar som förskollärare, arbetslagledare och nyckelperson på Värby förskola i Bara i Svedala kommun.”

 

Jag har tillsammans med två förskollärare i mitt arbetslag gjort tre cykler enligt lesson study-modellen, där vi valt att titta på språkundervisning i förskolan utifrån en barnbok, Petter och hans fyra getterVi valde detta med utgångspunkt från läsårets tema ” I Sagornas värld” och med syftet att utveckla vår undervisning i språk utifrån en saga.  Fortsätt läsa Lesson study på Värby förskola

Share Button

Learning study

Denna sida är tänkt som stöd för arbetet med learning study i utbildningsprogrammet Undervisning i förskolan. Ta del av information om Learning study och av  Cristian Abrahamssons erfarenheter av  att arbeta med Learning study på Klågerupskolan.

Learning study som modell arbetades fram av Ference Marton, professor emeritus vid Göteborgs universitet, i samarbete med bland andra professor Lo Mun Ling vid Hong Kongs universitet när Ference Marton var gästprofessor där under några år runt 2000-talets början. En learning study är baserad på en vetenskaplig teori, kallad variationsteorin, som Ference Marton till stora delar ligger bakom.

Skillnader mellan Lesson study och learning study

Likheter finns mellan learning study och lesson study, men en lesson study är inte baserad på variationsteorin. En Lesson study är mer inriktad på lektionsdesign, samt utprövning av aktiviteter i barngruppen, medan barnens lärande är det centrala i en Learning study. En learning study är mer koncentrerad till undervisningens innehåll medan en lesson study mer fokuserar på en lektion som helhet. Båda är en form av aktions-lärande.

 Lesson study  Learning study
Metodisk ingång
– Lektionsdesign
– Aktiviteter och uppgifter
 Pedagogisk ingång
– Teoretisk modell
 Riktat till lärare
– Fortbildning
– Spridning
 Riktat mot barnens lärande
– Specifika lärandemål
– Uppföljning av barnens förändrade kunnande

Lesson study

Lesson study är en modell för lärare
att utveckla kunskap om den egna praktiken. I en Lesson study arbetar en grupp lärare med att planera och analysera undervisning under en lektion. Lesson studyDet är vanligt att en Lesson study utvecklas i cykler och innehåller två eller flera versioner av lektionen. En lektion planeras gemensamt och en lärare genomför den planerade lektionen, medan övriga lärare observerar och gör utförliga anteckningar om vad som sker i barngruppen. Efteråt samlas lärarna för att diskutera och revidera lektionsdesignen utifrån observationerna. Den nya reviderade lektionen genomförs i en ny barngrupp Fortsätt läsa Learning study

Share Button