Blogga på KvUtiS förskola

SYFTE

Synliggöra det professionella arbete som sker på förskolor i Svedala kommun och möjliggöra för våra förskolor att följa och inspireras av varandra.

MÅLGRUPP

Målgrupp för bloggandet är andra professionella så som förskolechefer och förskollärare i Svedala kommun och övriga landet.

ATT BLOGGA PÅ KVUTIS FÖRSKOLA

Varje förskola får möjlighet att blogga genom att förskolechef bokar publiceringstillfälle med Michael Rystad. Dessa läggs sedan in i en utgivningsplanen för överblick.

Förskolechef är en första garant för att kvalitetssäkra att texterna är av intresse, uppfyller syfte och vänder sig till rätt målgrupp. Endast inlägg som håller god kvalitet och som möter syfte och målgrupp kommer att publiceras på bloggen.I detta arbetet är Michael behjälplig som bollplank och stöd.

ATT TÄNKA PÅ FÖR DIG SOM BLOGGAR

 • Cirka 1000 ord är lagom för ett inlägg (bör ej överstiga 1500).
 • Inläggen är tänkta att kunna användas i kollegiala samtal och ska därför avslutas med 2-4 diskussionsfrågor. Frågorna ska kunna användas för att diskutera innehållet i inlägget.
 • Visa på ett medvetet förhållningssätt till undervisning och lärprocesser och var tydlig med syfte och kopplingar till läroplan.
 • Våga vara och agera som positiv förebild för kollegor.
 • Inläggen ska spegla kommunens och förskolornas utvecklingsarbete och t.ex fokusera på undervisning i förskolan, barns förändrade kunnande, förskollärarnas lärande, SKA och undersökande arbete genom observationer, lesson study och liknande etc.
 • Var tydlig med vem du åsyftar när det gäller formuleringar som “Vi lärde oss att…”. Mottagaren för inlägget är de professionella, och därför bör “Vi” åsyfta lärare.

UTGIVNINGSPLAN

I utgivningsplanen kan vi lägga in planerade publiceringar. Förskolechef bokar in publiceringstillfälle genom att mejla Michael Rystad. Planen hjälper oss att sprida ut publiceringstillfällen över tid och att få överblick.

2017 Förskola
okt  Förskolechef kan boka detta publiceringstillfälle med Michael Rystad
nov Förskolechef kan boka detta publiceringstillfälle med Michael Rystad
dec  Förskolechef kan boka detta  publiceringstillfälle med Michael Rystad.
2017 Förskola
jan  Mikaela Bicevski
feb  Förskolechef kan boka detta  publiceringstillfälle med Michael Rystad.
mar  Förskolechef kan boka detta  publiceringstillfälle med Michael Rystad.
apr  Förskolechef kan boka detta  publiceringstillfälle med Michael Rystad.
maj  Förskolechef kan boka detta  publiceringstillfälle med Michael Rystad.
jun  Förskolechef kan boka detta  publiceringstillfälle med Michael Rystad.

STÖD OCH INSPIRATION

Läs gärna befintliga blogginlägg:

Läs Internetguide – Skriva för webben om:

 • Hur texter blir lästa på webben.
 • Målgruppsanpassa dina texter.
 • Hur du väcker läsarnas intresse.
 • Metoder för att lyfta fram information.
 • Skriva bra rubriker och ingresser.
 • Konsten att skriva kortfattat.
 • Producera text för olika medier.

Michael Rystad kan fungera som bollplank och stöd i skrivandet.

Share Button