Alla inlägg av Michael Rystad

Möjligheter med lektorstjänster

Andra delen i Skolverkets webbinarieserie om “Möjligheter med lektorstjänster”.

Tisdagen den 25 oktober, berättar Fredrik Aksell, utbildningschef, och Michael Rystad, utvecklingsstrateg, om hur kommunen valt att organiserar lektorstjänster – om möjligheter, vägval och dilemman.

Klicka här för att ta del av presentationen som PDF.
Läs mer om Skolverkets webbinarieserie här.

Ta del av lektorernas beskrivning av sina uppdrag i filmerna nedan:

Fredrik Aksell och Michael Rystad

Share Button

Vad gör skillnad i skolan och hur får vi det att hända på riktigt?

FA och LN
Fredrik Aksell, utbildningschef och Lise-lott Nilsson, områdeschef i Svedala kommun.

Utbildning i Svedala kommun föreläser på KOMMEK

Hur kan huvudmannens ledning och styrning göra skillnad för skolan? Forskningen är överens om att långsiktighet, samarbete och fokus på skolans inre arbete behövs för att nå framgång. Att ha koll på läget för att kunna veta vilka insatser som behövs och för att kunna prioritera. Så enkelt och samtidigt så svårt. Hur kan huvudmannen få det att hända på riktigt?

Den 17 augusti 2022, föreläser Fredrik Aksell, utbildningschef, och
Lise-Lott Nilsson, områdeschef i Svedala kommun, på KOMMTEK om Utbildning i Svedala kommuns arbete för att alla ska lyckas.

Ta del av deras presentation Vad gör skillnad och hur får vi det att hända på riktigt (PDF).

— Läs mer —

Share Button

I huvudet på en ledare

”En ledares styrning fungerar bäst om sättet vi styr på lyfts fram och görs tydligt så att alla kan se det” – Simon Elvnäs, Effektfullt ledarskap

I huvudet på en ledare började som en programpunkt på vårt chefsinternat 2020 och har sedan dess varit ett återkommande inslag där chefer delar med sig av sina tankar om ledarskapet. Syftet med dessa presentationer är att dela ledares praktiska yrkesteorier, det vill säga vilka tankar, föreställningar, erfarenheter och teorier om ledarskap som också kommer till uttryck i våra ledarskapshandlingar. Vad har påverkat ditt ledarskap? Vilka aspekter av ledarskap är viktiga för dig?

Klicka här för att ta del av texterna.

Share Button

Undervisning en målstyrd process

Ta del av föreläsning av Anna Lundh, förskollärare  på Klöverstugans förskola i Svedala, där Anna berättar om hur hon arbetar med undervisning  som en målstyrd process i praktiken.

 • Inledning
 • Didaktiska triangeln
 • Pedagogisk planering
 • Vetenskaplig grund
 • Undervisning i praktiken
 • Lärmiljö
 • Dokumentation
 • Medvetenhet från början till slut

Fortsätt läsa Undervisning en målstyrd process

Share Button

Didaktik i förskolan 18 feb 2022

Följ med oss på en vandring längs kunskapens stig. Se didaktikens portal,  besök huvudve(är)rket, ta dig fram till engagemangets träd, bestig lärandets berg, och möt mycket klokskap kopplat till didaktik i förskolan.

KU-dag 18 februari

Den 18 februari genomförde förskolorna i Svedala kommun en kompetensutvecklingsdag om didaktik i förskolan, och här kan du ta del av samtliga föreläsningar och presentationer samt minnesanteckningar från förmiddagen.

Filmerna:

Akt 1: inledning, didaktiska triangeln, hjärnan, engagemang

 • Didaktiska triangeln, Rebecka Lindberg (3:28 – 18:30)
 • Hjärna i förskolan, Erika Svensson (21:23  – 53:56)
 • En lektion i engagemang, Cristian Abrahamsson (56:50 – 1.14:10)

Akt 2: lärprocesser, utvecklingsprocesser

 • Barns lärande i förskolan, Christina Lundberg (4:35 – 28:10)
 • Utvecklingsprocesser, KR Education (30:20 – 50.23)
 • Åkerbrukets förskola (54:54 – 55. 55)
 • Marbäcks- & Örtagårdens förskola (55:57 – 57:38)
 • Tegelbrukets-& Klöverstugans förskola (57:40 – 59:18)
 • Hattstugans- & Rödluvans förskola (59:19 – 1.00:34)
 • Mumindalens förskola (1.00:35 -1.01:47)
 • Bara Backars förskola (1.01:48 – 1.03:39)
 • Erlandsdal- & Tofta förskola (1.03.39 – 1.05:43)
 • Frejaparkens- & Floraparkens förskola (1.05:44 – 1.07:14)

Filmerna är producerade av Utbildnings Johan Palmgren, IKT-samordnare, och Ir Valgeirsdottir, IKT-pedagog.

Presentationer:

Minnesanteckningar:

Share Button