Alla inlägg av Michael Rystad

Svedala besöker Skolriksdagen 2023

Den 8–9 maj samlas politiker, ledande tjänstepersoner från hela Sverige på Skolriksdagen för att tillsammans inspireras och diskutera angelägna frågor för skolans utveckling. Skolriksdagen arrangeras vartannat år och har arrangerats sedan 1989. Utbildnings verksamhetsledning med utbildningschef Fredrik Aksell i spetsen samt utbildningsnämndens ordförande Hans Järvestam är på plats tillsammans med över 2000 deltagare från 200 kommuner. På programmet står bland annat skolans styrning, elevhälsa, förskolans måluppfyllelse, framtidens yrken och mycket mera. Och förtroendevalda får också möjlighet att prata skola med sina partigrupper nationellt. Vi hoppas på mycket goda inspel och möten under dessa två dagar. #allaskalyckas #svedalakommun #skolriksdagen

Skolriksdagen

Share Button

Så mycket bättre tillsammans!

Förskolans kompetensutvecklingsdag 2 maj

Var: Aggarpshallen
När: 2 maj

Dagordning Lokal 8-9 Frukost, drop in Aggarpsskolan 9-10 Inledning och praktikaliteter, Maria Wallin, Maria Thelander, Kristina Elvingsson Aggarpshallen 10-11.45 Föreläsningar spår 1-7 Aggarpsskolan 11.45-13 Lunch Aggarpsskolan 13.00 -14.30 Språk och kommunikation i digitala miljöer, Susanne Kjällander Aggarpshallen 14.30-15 Fika Aggarpsskolan 15-16.15 Lekfulla former för lärande, Fantasifröknarna, Aggarpshallen 16.15-16.30 Avslutning Aggarpshallen

Fortsätt läsa Så mycket bättre tillsammans!

Share Button

I huvudet på en ledare Kristina Elvingsson

Kristina Elvingsson är rektor på Åkerbrukets förskola i Svedala kommun.

“Jag är inte som alla andra och har bestämt mig för att inte vara som alla andra. Att inte vara som alla andra är min hemliga superkraft!”

Läs “Kristina Elvingssons, en praxisteori för ledarskap”.

Share Button

I huvudet på en ledare Maria Wallin

Maria Wallin är områdeschef för förskolan i Svedala kommun.

“Det som har varit helt avgörande för mig är att jag har haft personer runt mig som har trott på mig och gett mig möjlighet att få växa och provat på saker som har gjort att jag är här idag. Att jag har fått ha den ledaren som har kommit in på och förstått hur jag fungerar fått mig att höja mig och prestera mer än vad jag har gjort tidigare. Och framför allt att de också har fått mig att tro på mig själv..”

Läs Maria Wallin, en praxisteori för ledarskap”.

Share Button

Möjligheter med lektorstjänster

Andra delen i Skolverkets webbinarieserie om “Möjligheter med lektorstjänster”.

Tisdagen den 25 oktober, berättar Fredrik Aksell, utbildningschef, och Michael Rystad, utvecklingsstrateg, om hur kommunen valt att organiserar lektorstjänster – om möjligheter, vägval och dilemman.

Klicka här för att ta del av presentationen som PDF.
Läs mer om Skolverkets webbinarieserie här.

Ta del av lektorernas beskrivning av sina uppdrag i filmerna nedan:

Fredrik Aksell och Michael Rystad

Share Button