Alla inlägg av Michael Rystad

Annika Kraft föreläser på kvalitetskonferens

Hur vet vi att förskolor har god kvalitet och vad bör man egentligen mäta? Finns det ett samband mellan strukturella förutsättningar och processkvalitet?

Områdeschef i förskola Annika Kraft berättar om Arbete med målresultat i förskola (20:26)

Flera studier visar att deltagande i förskola har en positiv effekt på fortsatta kunskapsresultat och livsvillkor. En förskola av hög kvalitet har dessutom en kompensatorisk effekt för särskilt sårbara grupper. Kvalitetens kärna finns i mötet mellan barn och personal.

Men hur skapar vi rätt förutsättningar för kvalitet och likvärdighet? Hur hänger strukturella förutsättningar och processkvalitet ihop? Hur vet vi att förskolor har god kvalitet och vad bör man egentligen mäta? Svedalas Annika Kraft föreläste digitalt om arbetet med målresultat i förskolan på SKR:s kvalitet- och likvärdighetskonferens i förskolan. Klicka på filmen ovan för att ta del av hennes föreläsning.

Share Button

SKA i grupp – hösten 2020

Syfte med SKA i grupp 19 nov 2020

Ambitionen är att få olika mål, aktiviteter och åtgärder att dra åt samma håll

Dagens SKA i grupp handlar om att få syn på vad var och en behöver göra för att få SKA-mål, KReducations arbete och arbetsmiljöarbetet  att dra åt samma håll och få till en helhet i verksamheten.

Fortsätt läsa SKA i grupp – hösten 2020

Share Button

Digitala möjligheter – Kompetensutveckling i förskolan

Den 26 oktober är det KU-dag för förskolorna i Svedala kommun. I år har vi valt att genomföra dagen digitalt, vilket är särskilt passande då innehållet för dagen är digitala möjligheter i förskolan.

TID Ni beslutar er tid
PLATS
Ni beslutar er plats
INNEHÅLL
 Digitalisering
UPPLÄGG Varje enhet lägger upp arbetet utifrån sina behov och tankar. Tanken är att det under dagen skall presenteras ett smörgåsbord av olika digitala filmer skapade av Svedala kommuns deltagande utvecklare och medarbetare och som ger mervärde för den digitala kompetensen på samtliga förskolor i Svedala kommun. Några är obligatoriska och andra är valbara.

Klicka här eller på bilden för att öppna underlaget för KU-dagens material.

Share Button

Programmering på Fröhusets och Klöverstugans förskola

Analog programmering

Hur Fröhusets och Klöverstugans samarbete med Högskolan Kristianstad om programmering i förskolan mynnade ut i en publikation i amerikanska tidskriften Journal of Research in STEM Education

Under 2018 deltog all förskolepersonal vid Fröhuset och Klöverstugan i en 7,5 hp-kurs på temat naturvetenskap och teknik i förskolan vid Högskolan Kristianstad (HKR) och det var då vi första gången fick höra talas om EU-projektet botSTEM. Andreas Redfors, Marie Fridberg och Björn Cronquist vid HKR är deltagande forskare för Sveriges räkning och under Maries föreläsning i kursen efterlyste hon intresserade förskollärare för samarbete. Vi tvekade inte att anmäla oss eftersom syftet med projektet passade in på det arbete vi redan bedrev och ville fortsätta utveckla på våra förskolor. Det är roligt att projektet under sina tre år uppmärksammats både internationellt och nationellt, i radio och tidningar, och att Svedala kommun därmed bidragit till att sätta svensk förskola på kartan. Fortsätt läsa Programmering på Fröhusets och Klöverstugans förskola

Share Button

Tre frågor om skola på vetenskaplig grund: Svedala kommun berättar

FoU Skola driver ett kommunikationsprojekt där kommuner i Skåne berättar om sitt arbete med skola på vetenskaplig grund. Ambitionen med projektet är att lyfta de goda exemplen om svensk skola samt skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte. Den här gången är det Michael Rystad, utvecklingsstrateg i Svedala kommun, som svarar på frågor. Läs bloggen på FoU-skolas webbsida.

Share Button