Alla inlägg av Michael Rystad

Skolutvecklingsintresserade ledare och lärare från hela Skåne kommer till Aggarpshallen i Svedala

Den 6 mars 2024 står Svedala kommun värd för Syntes23 och ett år senare även för den stärre konferensen Lärarnas skolutvecklingskonferens som är en återkommande konferens som anordnas av FoU Skola, Skånes Kommuner.

Syntes 23, som är en kick-off för den stora konferensen äger rum redan den 6 mars i år samtidigt som det är en release av 14 utvecklingsartiklar skrivna av deltagare som medverkade på lärarnas skolutvecklingskonferens 2023 i Landskrona.

Releasen av Syntes är en möjlighet att mötas kring artiklarna, att ta del av skribenternas fördjupade resonemang och få inspel kring olika undervisningsutvecklingsarbeten i Skåne samt möta och diskutera med andra som arbetar med utveckling och analys i skola och förskola. Det är en mötesplats för alla inom utbildning som vill möta andra inom Skåne och ta del av och fortsätta diskussionen och samtalet om analys och kritiska frågor om utbildning med reflektion i vetenskaplig forskning. Fortsätt läsa Skolutvecklingsintresserade ledare och lärare från hela Skåne kommer till Aggarpshallen i Svedala

Share Button

Att leda digitalisering – tillsammans!

I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. I den nationella handlingsplanen från mars 2019 föreslog SKR 18 initiativ och aktiviteter för att målen i strategin ska kunna realiseras. 2020 påbörjade Svedalas satsning – Leda i digitalisering, en satsning där huvudman tillsammans med rektorer och enhetschefer gemensamt arbetar för att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin.

En snirklig resa

Satsningen vänder sig till skolledare i förskola och skola, men också till enhetschefer inom Kultur- och fritid och vaktmästeri  och har inneburit allt ifrån kartläggningar av digital användning, utveckling av gemensamma mål, fortbildningsinsatser för chefer med fokus på förändringsledning, digital och analog logik, hjärnforskning, omvärldsspaning samt medveten användning av digitalisering i undervisning. Fortsätt läsa Att leda digitalisering – tillsammans!

Share Button

Svedala besöker Skolriksdagen 2023

Den 8–9 maj samlas politiker, ledande tjänstepersoner från hela Sverige på Skolriksdagen för att tillsammans inspireras och diskutera angelägna frågor för skolans utveckling. Skolriksdagen arrangeras vartannat år och har arrangerats sedan 1989. Utbildnings verksamhetsledning med utbildningschef Fredrik Aksell i spetsen samt utbildningsnämndens ordförande Hans Järvestam är på plats tillsammans med över 2000 deltagare från 200 kommuner. På programmet står bland annat skolans styrning, elevhälsa, förskolans måluppfyllelse, framtidens yrken och mycket mera. Och förtroendevalda får också möjlighet att prata skola med sina partigrupper nationellt. Vi hoppas på mycket goda inspel och möten under dessa två dagar. #allaskalyckas #svedalakommun #skolriksdagen

Skolriksdagen

Share Button

Så mycket bättre tillsammans!

Förskolans kompetensutvecklingsdag 2 maj

Var: Aggarpshallen
När: 2 maj

Dagordning Lokal 8-9 Frukost, drop in Aggarpsskolan 9-10 Inledning och praktikaliteter, Maria Wallin, Maria Thelander, Kristina Elvingsson Aggarpshallen 10-11.45 Föreläsningar spår 1-7 Aggarpsskolan 11.45-13 Lunch Aggarpsskolan 13.00 -14.30 Språk och kommunikation i digitala miljöer, Susanne Kjällander Aggarpshallen 14.30-15 Fika Aggarpsskolan 15-16.15 Lekfulla former för lärande, Fantasifröknarna, Aggarpshallen 16.15-16.30 Avslutning Aggarpshallen

Fortsätt läsa Så mycket bättre tillsammans!

Share Button