Årshjul för huvudmannens kvalitetsarbete

Årshjul för förskolan
Klicka på bilden för att förstora den.

Datum

augusti
SKA-samtal 1 genomförs
september
SKA i grupp, återkoppling till och arbete i FLG utifrån SKA-samtal 1
30 september
Deadline för huvudmannens SKA-rapport

14 november
SKA-rapport för förskolan presenteras i utbildningsnämnden
april/maj
SKA-samtal 2 genomförs
30 juni
Deadline för förskolornas SKA-dokumentation: utvärderingar av prioriterade mål, uppföljning av centrala mål och riktlinjer, formulerandet av nya prioriterade mål samt aktiviteter för att nå dessa

SKA-samtal

SKA-samtalet är ett möte för att skapa en delad förståelse mellan huvudman (tredje ordningen) och rektor (andra ordningen), så att  huvudmannen kan stödja och säkerställa en utbildning av god kvalitet.

SKA i grupp

Syftet med SKA i grupp är att utifrån en gemensam bild skapa en delad förståelse för ett centralt målområde i förskolans läroplan. SKA i grupp utgår ifrån den gemensamma frågeställning som huvudmannen undersökt i SKA-samtal 1. Vid behov kan mer än ett FLG användas för SKA i grupp.

SKA i FLG

En rektor delar med sig av sitt SKA för övriga rektorer i förskolans ledningsgrupp (FLG). Rektorn väljer fokus/tema för presentationen och kan välja ett bredare eller snävare fokus tex beskriva processer, hinder, utmaningar eller en viss aspekt av arbetet. Presentationen kan fokusera på framgångsfaktorer så väl som utmaningar. Rektor avslutar sin presentation med en frågeställning för samtalet. Kollegorna i gruppen agerar kritiska vänner och reflekterar utifrån frågeställningen.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala