Höga förväntningar

Förskolor och skolor i Svedala kommun kompenserar väl för de olika förutsättningar som barnen har med sig. Vi garanterar en utbildning där våra förskolor och skolor presterar på en jämn och hög nivå, varje år.

Från det att eleverna börjar skolan ska de uppnå minst godkända kunskaper och andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. Alla elever utmanas att prestera efter sin bästa förmåga.

  • Resultat
  • Behov av stöd

Höga förväntningar för att alla ska lyckas

Resultat under SKA-strategin höga förväntningar handlar om ett nuläge kopplat till strävansmål och barnens kunnande. I Svedala arbetar vi kontinuerligt med analys och uppföljning av resultat kopplat till barnens utveckling och lärande. Resultaten ska vara relevanta och kopplade till läroplanens strävansmål och genom att prioritera mål kan vi förflytta oss och utveckla kompetenser för att ytterligare förbättra barnens kunskaper och förmågor. Utifrån resultat får rektor en bild av vilka kunskaper, färdigheter och förmågor som pedagoger behöver utveckla för att tillgodose barnens behov.

Resultat

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala