Annika Kraft föreläser på kvalitetskonferens

Hur vet vi att förskolor har god kvalitet och vad bör man egentligen mäta? Finns det ett samband mellan strukturella förutsättningar och processkvalitet?

Områdeschef i förskola Annika Kraft berättar om Arbete med målresultat i förskola (20:26)

Flera studier visar att deltagande i förskola har en positiv effekt på fortsatta kunskapsresultat och livsvillkor. En förskola av hög kvalitet har dessutom en kompensatorisk effekt för särskilt sårbara grupper. Kvalitetens kärna finns i mötet mellan barn och personal.

Men hur skapar vi rätt förutsättningar för kvalitet och likvärdighet? Hur hänger strukturella förutsättningar och processkvalitet ihop? Hur vet vi att förskolor har god kvalitet och vad bör man egentligen mäta? Svedalas Annika Kraft föreläste digitalt om arbetet med målresultat i förskolan på SKR:s kvalitet- och likvärdighetskonferens i förskolan. Klicka på filmen ovan för att ta del av hennes föreläsning.

Share Button