Digitala möjligheter – Kompetensutveckling i förskolan

Den 26 oktober är det KU-dag för förskolorna i Svedala kommun. I år har vi valt att genomföra dagen digitalt, vilket är särskilt passande då innehållet för dagen är digitala möjligheter i förskolan.

TID Ni beslutar er tid
PLATS
Ni beslutar er plats
INNEHÅLL
 Digitalisering
UPPLÄGG Varje enhet lägger upp arbetet utifrån sina behov och tankar. Tanken är att det under dagen skall presenteras ett smörgåsbord av olika digitala filmer skapade av Svedala kommuns deltagande utvecklare och medarbetare och som ger mervärde för den digitala kompetensen på samtliga förskolor i Svedala kommun. Några är obligatoriska och andra är valbara.

Klicka här eller på bilden för att öppna underlaget för KU-dagens material.

Share Button

Programmering på Fröhusets och Klöverstugans förskola

Analog programmering

Hur Fröhusets och Klöverstugans samarbete med Högskolan Kristianstad om programmering i förskolan mynnade ut i en publikation i amerikanska tidskriften Journal of Research in STEM Education

Under 2018 deltog all förskolepersonal vid Fröhuset och Klöverstugan i en 7,5 hp-kurs på temat naturvetenskap och teknik i förskolan vid Högskolan Kristianstad (HKR) och det var då vi första gången fick höra talas om EU-projektet botSTEM. Andreas Redfors, Marie Fridberg och Björn Cronquist vid HKR är deltagande forskare för Sveriges räkning och under Maries föreläsning i kursen efterlyste hon intresserade förskollärare för samarbete. Vi tvekade inte att anmäla oss eftersom syftet med projektet passade in på det arbete vi redan bedrev och ville fortsätta utveckla på våra förskolor. Det är roligt att projektet under sina tre år uppmärksammats både internationellt och nationellt, i radio och tidningar, och att Svedala kommun därmed bidragit till att sätta svensk förskola på kartan. Fortsätt läsa Programmering på Fröhusets och Klöverstugans förskola

Share Button

Tre frågor om skola på vetenskaplig grund: Svedala kommun berättar

FoU Skola driver ett kommunikationsprojekt där kommuner i Skåne berättar om sitt arbete med skola på vetenskaplig grund. Ambitionen med projektet är att lyfta de goda exemplen om svensk skola samt skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte. Den här gången är det Michael Rystad, utvecklingsstrateg i Svedala kommun, som svarar på frågor. Läs bloggen på FoU-skolas webbsida.

Share Button

Barnkonventionen blir svensk lag

Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli svensk lag från den 1 januari 2020.

Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet.

Klicka här för att ta del av webbutbildningen.

Share Button

SKA i grupp hösten 2019

Prioriterade mål för förskolor i Svedala kommun

  • Arbeta mot en uppdragsorienterad förskoleverksamhet, grundad på skollag och läroplan, och med utbildning, undervisning samt omsorg som gemensam bas; EDUCARE.
  • Utbildning/förskola har en tillräckligt utbyggd och kapabel administration som kan motsvara de grundläggande kraven för offentlig förvaltning samt stöd till chefer
  • Förskolorna utvecklas via professionell kapacitet byggd på vetenskaplig grund, och en hållbar arbetsmiljö för medarbetare och chefer

Syfte med höstens SKA i grupp

En stödprocess för introduktion till läroplanen är genomförd under 2019. Nästa steg i processen är att gå från ”känna till” till att ”göra” läroplanen, vilket ska ske genom didaktiska forum.

Dagens “SKA i grupp” handlar om att med stöd av varandra formulera tydliga och utvärderingsbara mål, med högt instruktionsvärde för att underlätta det kommande arbetet med att göra läroplanen.
Fortsätt läsa SKA i grupp hösten 2019

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala