Undervisning en målstyrd process

Ta del av föreläsning av Anna Lundh, förskollärare  på Klöverstugans förskola i Svedala, där Anna berättar om hur hon arbetar med undervisning  som en målstyrd process i praktiken.

  • Inledning
  • Didaktiska triangeln
  • Pedagogisk planering
  • Vetenskaplig grund
  • Undervisning i praktiken
  • Lärmiljö
  • Dokumentation
  • Medvetenhet från början till slut

Föreläsaren:

Anna Lundh, är förskollärare på Klöverstugans förskola, i Svedala kommun.

Share Button