Synligt lärande

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Skollagen, 1 kap. 5 §)

Att bedriva utbildning och undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär att verksamheten skall bygga på den forskning som görs om förskolan, men samtidigt även på den kunskap man får eller fått genom erfarenhet, olika antaganden eller slutsatser.

Synligt lärande för att alla ska lyckas

Resultat under SKA-strategin synligt lärande handlar om effekterna av arbetet med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I Svedala arbetar vi med en förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Det betyder att förskollärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade. Det räcker alltså inte med att ett antal pedagoger eller ett lärlag tycker att en metod fungerar för att den ska betraktas som byggd på beprövad erfarenhet. Rektor ska genom styrning, ledning och organisation ge förutsättningar för pedagogernas lärandet så att alla barn ska lyckas.

Synligt lärande

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala