Svedala kommun – nationellt exempel i SKRs Öppna jämförelser

För första gången har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerat öppna jämförelser för Sveriges kommunala förskolor. I rapporten lyfts Svedala kommuns kvalitetsarbete för förskolan fram som ett gott exempel.

I reportaget berättar vi om hur vi arbetar med barnens progression för att kunna bedöma hur väl förskolan har lyckats med att ge varje barn förutsättningar att utvecklas och lära i relation till läroplanens mål.

 

 

 

 

 

 

Läs rapporten i sin helhet eller reportaget om Svedala kommun.

Rapporten presenterades den 30 november 2020 under en konferens där förskolas områdeschef Annika Kraft, presenterade Svedala kommuns arbete med målresultat i förskolan.

Föreläsningen  kan ses i sin helhet i klippet nedan:

Områdeschef i förskola Annika Kraft berättar om Arbete med målresultat i förskola (20:26)

Share Button