Svedala klättrar i SKL:s ranking

Sveriges kommuner och landsting kom idag ut med sin ranking Öppna jämförelser och Svedala kommuns resultat har förbättras med 108 placeringar, från plats 170 till 62.

– Först ett fantastiskt besked från Skolinspektionen och nu bekräftelse i SKL:s ranking. Vi är på rätt väg med våra förskolor och skolor, säger Linda Allansson Wester (M), kommunstyrelsens ordförande.

Alla ska lyckas
Alla ska lyckas

2012 beslutade politiken att Svedala varaktigt ska räknas bland de bästa skolkommunerna i landet, och målet är en topp-10-placering i SKL:s Öppna jämförelser. Sedan dess har stora satsningar på att förbättra förskolor och skolor genomförts – genom utveckling av styrning och ledning, ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete, kollegialt lärande,  undervisning och verksamhet på vetenskaplig grund, med tydliga mål och med kvalificerat lednings- och utvecklingsstöd. Satsningarna har lett till ökade resultat, men också till att Skolinspektionen inte fann några brister i den regelbundna tillsyn som genomfördes våren 2016.

– Placeringen i SKL:s ranking är resultatet av flera års satsningar på att utveckla våra förskolor och skolor, säger Daniel Pedersen (M), ordförande i Svedalas utbildningsnämnd.

För första gången presenterar Sveriges kommuner och landsting Öppna jämförelser – Grundskola samma år som den senaste elevkullen gick ut årskurs nio. Tidigare har rapporten publicerats under våren nästkommande år. Svedala kommun är nu åter ”grön”, dvs en av Sveriges 25 procent kommuner med bäst betygsresultat i årskurs 9. Svedala kommun placerar sig på plats 62 i årets ranking, men vissa resultat är ännu bättre t.ex. när det gäller andel elever som är behöriga till yrkesprogram i åk 9, där Svedala är 9:e bäst i riket.

– Det här är resultatet av hårt och målmedvetet arbete, modet att hålla i och tro på att Alla ska lyckas! säger Johan Lundgren, utbildningschef i Svedala. Jag är enormt stolt över det arbete som vår personal gör varje dag på våra förskolor och skolor. 

Skolrankingar

Det finns tre större skolrankingar som genomförs årligen i Sverige: SKL:s ”Öppna jämförelser”, Lärarförbundets ”Bästa skolkommun” samt Lärarnas Riksförbunds ”Vad säger statistiken om skolan i din kommun?” En kommuns placering kan skilja sig åt i de olika rankingarna, vilket beror på att det är olika faktorer som ligger till grund för jämförelsen.

Skolranking Kvalitetsindikatorer Svedalas placering Publicerad
”Öppna jämförelser” Sveriges kommuner och landsting Elevresultat åk 9 *
Likvärdighet
62 nov 2016
”Vad säger statistiken?” Lärarnas Riksförbund Elevresultat  åk 6, 9, gy
Likvärdighet
Ekonomiska resurser
Lärares behörighet
Lärarnas lön
19 sep 2016
”Bästa skolkommun” Lärarförbundet Elevresultat åk 9, gy
Likvärdighet
Ekonomiska resurser
Kommun som avtalspart
Lärarnas lön
Lärares behörighet
Friska lärare
Andel barn i förskola
94 okt 2016

* Indikatorerna i SKL:s ranking har ändrats från år till år.

Läs mer om Öppna jämförelser – grundskola 2016 på SKL:s webbplats.

Share Button