Strategisk årskalender

Program

 

Arbeta med lösning på problem

1.Klargör problemet

– Hur ser processerna och strukturer ut som leder till problemet?
– Vilka aktörer är inblandade och på vilket sätt?
– Finns brister i kompetens hos aktörer som bidrar till problemet?
– Vilka drivkrafter leder till att problemet skapas? Rädslor? Bekvämlighet?
– Hur ser kulturen ut där problemet skapas? Traditioner?

2.Funder över lösningar

– Hur behöver processer och strukturer se ut för att problemet ska lösas?
– Vilka aktörer behöver vara inblandade och på vilket sätt?
– Vad behöver aktörerna kunna för att lösa problemet?
– Vilka drivkrafter behöver förstärkas/försvagas? Incitament?
– Hur behöver kulturen förändras? Spelregler?

Stödmaterial

Grupperna

Grupp 1: Laila, Kicki, Maria, Annika A
Grupp 2: Susan, Malin, Kristina
Grupp 3: Mia, Heidi, Sandra

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala