SKA i grupp, den 14 december 2017

Syfte

Att som kritiska vänner ta del av, samtala om och stödja varandra i arbetet med måluppfyllelse i förskolan.

Förberedelse inför SKA i grupp

Inför “SKA i grupp-arbetet” vill vi att ni skriver i rutan “Resultat utifrån de nationella målen” i SKA-sammanställningen (längst bak i SKA-dokumentet), så att vi får ett tydligt underlag att utgå ifrån. Utgå från anvisningarna under rubriken Förbereda ditt SKA-dokument.

Kom överens med din(a) partner(s) om när texterna ska vara färdigställda, rimligtvis inte senare än den 8 december.

 1. Susan och Laila
 2. Lena och Kicki
 3. Kristina och Sandra

Läs igenom din(a) partners dokumentation om Resultat och fundera över punkter som du skulle vilja fördjupa samtalet kring.

Förbereda ditt SKA-dokument

Inför “SKA i grupp-arbetet” vill vi att ni skriver i rutan “Resultat utifrån de nationella målen” i SKA-sammanställningen (längst bak i SKA-dokumentet), så att vi får ett tydligt underlag att utgå ifrån. Utgå från punkterna nedan:

Beskriv hur ni arbetar med måluppfyllelse i förskolan:

 • Hur följer ni upp att barnen lär sig och får ett förändrat kunnande?
  • Hur dokumenteras barnens förändrade kunnande?
  • Hur används dokumentationen?
 • Hur följer förskolan upp strävansmålen?
  • Hur gör ni för att säkerställa att alla barns förändrade kunnande följs upp?
  • Hur gör ni för att säkerställa att samtliga strävansmål följs upp?
 • Hur skapar ni medvetenhet och förståelse hos personalen för arbetet med måluppfyllelse i förskolan?

SKA i grupp den 14 december

 • Susan och Laila
 • Lena och Kicki
 • Kristina och Sandra

Samtal i par/grupp (90 minuter)

 • Samtala parvis/grupp om en rektors dokumentation i taget. Den rektor som tagit del av annan rektors dokumentation leder samtalet.
 • Till en början är det bra att ställa klargörande frågor för att få en förståelse för arbetet med måluppfyllelse i förskolan.  Därefter ska ni diskutera hur arbetet med måluppfyllelse kan bidra till och användas för analys av verksamhetens kvalitet.
 • Paren ägnar 45 minuter och gruppen ägnar 30 minuter åt varje rektors dokumentation genom att med kritiska ögon ställa utmanande och klargörande frågor, samt diskutera hur arbetet kan leda fram till en analys av verksamhetens kvalitet.

Samling i helgrupp

Utifrån par-/gruppsamtalen för vi ett samtal i helgrupp kring tankar och reflektioner som uppkommit:

 • Vilka områden diskuterades gällande dina/din partners förskolor?
 • Vilka reflektioner gör du kring hur arbetet med måluppfyllelse sker på din partners förskolor?
 • Vilka förändringar skulle du vilja göra i din egen/föreslå för i din partner gällande arbetet med måluppfyllelse?
 • Vilka möjliga vägar finns framöver för att utveckla arbetet med måluppfyllelse?
 • Vad tar du med dig från samtal och diskussion?
Share Button