Programmering i förskolan

Från och med den 1 juli 2018 blev programmering ett tydligt inslag i flera ämnen i grund- och gymnasieskolan. För förskolan finns inga sådana direktiv men visst kan vi börja med programmering i förskolan så att vi förbereder barnen för utmaningarna som väntas i skolan.

Vad är programmering?
Programmering handlar om att instruera en maskin att utföra ett visst arbete. Personen som gör detta kallas programmerare. När man programmerar skriver man ett program och använder ett programmeringsspråk.

Programmering är mycket mer än att sitta framför en skärm och skriva kod. Det handlar om datalogiskt och logiskt tänkande, problemlösning, att lära sig att dela upp större problem i mindre problem, översätta ett språk till ett annat sorts språk, skapa steg-för-steg-planer, hitta mönster och tänka utanför ramarna.

När vi programmerar gäller det att använda ett språk som datorn förstår, ett programmeringsspråk. De vanligaste programmeringsspråken innehåller likartade byggstenar, så när man arbetet med programmering är det bra att lära sig en del av de olika begrepp som finns. Precis som vi säger cirkel istället för ring och kvadrat eller rektangel istället för fyrkant så är det viktigt att använda sig av korrekta ord och begrepp när vi arbetar med barnen.

 • Kommando – När man programmerar är det bra att kunna uttrycka och beskriva komplicerade saker, alltså det datorn ska göra, med enkla ord. När man har sorterat bort all onödig information så har man ett kommando. När vi arbetar med programmering på förskolan är ofta kommandon symboler, som bilder på en rörelse eller pilar.
 • Sekvens – En serie med kommando som ska utföras efter varandra i rätt ordning. Alltså först, sen, sist.
 • Loop (repetition) – Ibland måste vi få datorn att upprepa saker – man berättar oftast hur många gånger något ska upprepas.
 • Villkor – Ibland måste man hjälpa datorn att fatta ett beslut, då använder man villkor. Om detta händer gör så här, annars gör nåt annat.

När vi har satt ihop sekvenser av kommandon har vi skapat en algoritm. Man kan beskriva algoritm som en tydlig instruktion för att utföra ett visst arbete eller uppdrag, som ett recept.

Förslag på hur man kan arbeta med allra minsta (ca 1 – 3 år)

 • Ge enkla instruktioner (med pilar t.ex.)
 • Testa att ge en robot kommandon – vad händer? Räkna stegen, gå framåt och bakåt, sväng vänster och höger.
 • Testa enklare programmeringsappar på lärplattan, projicera så fler kan var med

Förslag på hur man kan arbeta med de lite äldre (ca 4 – 6 år)

 • Vad är programmering? Vad är programmerat?
 • Följa och ge en enkel instruktion (med pilar t.ex.)
 • Uppskatta avstånd med hjälp av roboten, hur många steg tror du behövs?
 • Ge en robot kommandon utifrån givna uppdrag
 • Bygga banor till robotarna med kaplastavar eller lego och programmera dem
 • Testa programmeringsappar på lärplattan, projicera så fler kan var med

Programmera utan digitala verktyg
Programmera med digitala verktyg
Jag vill lära mig mer!

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala