Programmera utan digitala verktyg

Inom förskolan gör vi redan saker som övar tankesätt som man har nytta av när det gäller programmering, t. ex algoritmer, problemlösning och mönster. Fortsätt arbeta med dessa områden men koppla gärna ihop det med programmering så att barnen  gör kopplingen mellan den analoga och digitala miljön .

Algoritmer
Mycket vi gör idag kan ses som algoritmer, vi har bara inte kallat det för att följa en algoritm. Vi klär till exempel på oss i en viss ordning, sjunger rörelsesånger, tvättar händerna. Till och med hela förskoledagen följer en viss ordning. 

Algoritmens tre gyllene regler gäller för alla programmeringsspråk. Koden måste vara exakt, fullständig och i rätt ordning.

Leta efter algoritmer i er vardag och fundera vad som händer om det inte följs, hoppar över något steg, eller gör saker i omvänd ordning. Då är det tydligt för barnen hur knasigt det blir.

Förslag:

  • Om vi torkar händerna först av allt och tar tvålen sist
  • Om vi gör ett recept baklänges
  • Om vi tar på oss de tjocka vantarna före alla andra kläder? 
  • Om vi berättar en saga men börja med slutet

Låt barnen känna och uppleva programmeringens grunder med hela kroppen. Skapa en dansalgoritm som barnen ska följa (rita själv eller använd färdiga bilder)
Sätt upp bilderna så alla kan se.
I den här övningen kan man passa på och närma sig programmeringsbegreppen. Börja med ett fåtal dansbilder och höj svårighetsgraden allt eftersom. Lägg in loopar, sekvenser och villkor.

Programmeringsbegrepp att använda:

 • Kommando – När man  sorterat bort all onödig information – alltså ett danssteg
 • Sekvens –  En serie av kommando som ska utföras efter varandra. Ett avsnitt ur koden (dansen) som kan upprepas med hjälp av loopar.
 • Loop – En upprepning, en viss sekvens utförs om och om igen. Rita en parentes kring det som ska upprepas och skriv hur många gånger.
 • Villkor – Fatta ett beslut, om detta händer gör så här, annars gör nåt annat  (t. ex om du hör musik så gå på stället, annars stå still)
 • Algoritm – När vi har satt ihop sekvenser av kommandon har vi skapat en algoritm – Som ett recept – Hela dansen

Mönster
Inom programmering letar vi mönster för att hitta lösningar på problem och likheter som kan återanvändas eller upprepas. 
Tillsammans med barnen kan ni  leta mönster i  vardagen  och uppmärksamma att det är en sekvens som upprepas hela tiden. 

 • Uppmuntra barnen att skapa halsband efter egna mönster och be sedan om att få koden.
 • Bygg med lego eller pärlor efter mönster
 • Leta geometriska mönster i vardagliga föremål

Fler analoga aktiviteter

 • Titta runt omkring oss, vad är programmerat? Gå på teknikpromenad. (tvättmaskinen, larmet, bilar, projektorer, lärplattor, fjärrkontroller, automatisk dörröppnare)
 • Rita eller tillverka en egen robot av returmaterial. Vad kan din robot göra? (För att belysa att det är människor bakom tekniken)
 •  Lek att ni är robotar och att ni bara kan följa kommandon, inte tänka själva. Följ och ge en enkel instruktion (med pilar som kommando t.ex).
 • Rita eller skriv ut rutnät på papper, bygg banor med lego eller äggkartong och placerat ut figurer. Målet är att figurerna ska ta sig från punkt A till punkt B. Vilka pilar ska vi lägga för att figuren ska komma rätt?

Rutnät att skriva ut

 

 

 

 

 

 

Film om hur man kan introducera analog programmering för barn på förskolan

 

 

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala