Föreläsning Learning study med Mona Holmqvist

Tid: 30 januari 2017, kl 16.00-18.00 eller 18.30-20.30

Plats: Spångholmsskolans matsal, Henriette Coyets gata, Bara.

Learning studyDen 30 januari 2017 kallas alla medarbetare i Svedalas förskolor till
en föreläsningskväll kl 16.00-18.00 eller 18.30-20.30. Din förskolechef meddelar dig vilken tid som är aktuell.

Föreläsningen är en del av Ifous-programmet – Undervisning i förskolan, som Svedala kommun deltar i. Mona Holmqvist, docent på Malmö Högskola kommer bland annat att föreläsa om:

 • Vad är lärande?
 • Vad är kritiskt för lärande?
 • Variationsteori
 • Hur lär vi?
 • Vad innebär det att förstå?
 • Learning study som praktikutveckling
Share Button

Ett händelserikt år är snart till ända….

2016 har varit ett händelserikt år, som började bra och slutade utmärkt och däremellan har det varit helt fantastiskt. Här är några ögonblick från året som varit och med dessa bilder vill KvUtiS önska Dig engodjul

Förskollärare i Svedala lyssnar på Bim Riddersporre som berättar om kärnämnen i förskolan

Fortsätt läsa Ett händelserikt år är snart till ända….

Share Button

Svedala klättrar i SKL:s ranking

Sveriges kommuner och landsting kom idag ut med sin ranking Öppna jämförelser och Svedala kommuns resultat har förbättras med 108 placeringar, från plats 170 till 62.

– Först ett fantastiskt besked från Skolinspektionen och nu bekräftelse i SKL:s ranking. Vi är på rätt väg med våra förskolor och skolor, säger Linda Allansson Wester (M), kommunstyrelsens ordförande.

Alla ska lyckas
Alla ska lyckas

Fortsätt läsa Svedala klättrar i SKL:s ranking

Share Button

Ett fantastiskt resultat från Skolinspektionens tillsyn!

Under hösten har Skolinspektionen haft tillsyn i Svedala kommun. Tre skolor – Naverlönnskolan, Kyrkskolan och Roslättsskolan blev utvalda för granskning. Skolinspektionen konstaterade inte några brister på någon av skolorna. Samma goda betyg får även förskolan, fritidshemmet, grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen, gymnasiesärskolan och grundsärskolan avseende förutsättning för och utveckling av utbildningen. 

– Ett fantastiskt resultat, säger utbildningschef Johan Lundgren. Jag är stolt och det är ett tydligt bevis på att hårt arbete ger resultat och att vi är på rätt väg.

De områden som granskades på skolorna var:

 • Undervisning och lärandeSkolinspektionen konstaterade inte några brister på någon av skolorna.
 • Extra anpassningar och särskilt stöd
 • Bedömning och betygssättning
 • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
 • Förutsättningar för lärande och trygghet
 • Styrning och utveckling av verksamheten

Fortsätt läsa Ett fantastiskt resultat från Skolinspektionens tillsyn!

Share Button

SKA i grupp

ska-i-grupp
Kompetens, behörighet och organisation

 

Syfte

Att som kritiska vänner ta del av, samtala om och stödja varandra i arbetet med att skapa förutsättningar för en hållbar utbildningsorganisation

Fortsätt läsa SKA i grupp

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala