Slutrapport – Små barns lärande

FoU-programmet Små barns lärande startade 2013 och avslutas 2017. Tolv skolhuvudmän medverkade med 24 förskolor. Forskningsinsatsen leddes av Linnéuniversitetet.

Syftet var att utveckla modeller för dokumentation och utvärdering som genom att visa på små barns förändrade kunnande i förhållande till läroplanens målområden ger en bild av förskolans kvalitet och dess utvecklingsbehov när det gäller barns lärande. Syftet var också att utveckla förskollärares kompetenser att observera och dokumentera små barns lärande samt att skolledare och skolhuvudmän utvecklar kunskap och systematik i styrning av och stödfunktioner för kvalitetsarbetet.

Som en del av programmet genomgår fem licentiander en forskarutbildning som avslutas vid årsskiftet 2017/18. Deras licentiatavhandlingar kommer att göras tillgängliga här allt eftersom de blir klara.

Ta del av Slutrapporten från FoU-programmet Små barns lärande.

Share Button

Välkommen till Förskola på vetenskaplig grund den 17 mars

Den 17 mars samlas alla som arbetar i förskola i Svedala kommun för en heldag på temat Förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att alla ska lyckas.

När dagen är slut har vi:

 • en ökad förståelse för hur olika satsningar, verktyg och modeller hänger ihop som olika delar av det systematiska kvalitetsarbetet.
 • tagit del av exempel på hur detta kan se ut i vår verksamhet.
 • känner vi gemenskap och stolthet över att arbeta i en kommun som bedriver en ambitiös och målinriktad verksamhet för att alla ska lyckas.

Fortsätt läsa Välkommen till Förskola på vetenskaplig grund den 17 mars

Share Button

VFU-seminarium – filmade presentationer

Den 13 februari var det dags för terminens första VFU-seminarium
med temat förskola och skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 • Utvecklingsstrateg Michael Rystad talade om att gå ifrån individuella erfarenheter till beprövad erfarenhet på vetenskaplig grund.
 • Förstelärare Stina Landén och Sofie Palm talade om att göra fördjupade analyser som stöd för utvecklingsarbete på Marbäcksskolan.
 • Nyckelpersoner i Utbildningsprogrammet “Undervisning i förskolan” Lenita Norlén och Maria Malmberg talade om learning study på Tegelbrukets förskola.
 • Förstelärare Björn Persson talade om en resa mot kollegialt lärande på Nils Fredriksson Utbildning.

Fortsätt läsa VFU-seminarium – filmade presentationer

Share Button

VFU-seminarium den 13 februari

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Den 13 februari är det dags för terminens första VFU-seminarium med temat förskola och skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

VAR
Naverlönnsalen, kommunhuset

NÄR
Den 13 februari kl.8.30-12.00

Länk till utvärdering
Utvärderingslänk för dig som deltog

PROGRAM
Fortsätt läsa VFU-seminarium den 13 februari

Share Button

Föreläsning Learning study med Mona Holmqvist

Tid: 30 januari 2017, kl 16.00-18.00 eller 18.30-20.30

Plats: Spångholmsskolans matsal, Henriette Coyets gata, Bara.

Learning studyDen 30 januari 2017 kallas alla medarbetare i Svedalas förskolor till
en föreläsningskväll kl 16.00-18.00 eller 18.30-20.30. Din förskolechef meddelar dig vilken tid som är aktuell.

Föreläsningen är en del av Ifous-programmet – Undervisning i förskolan, som Svedala kommun deltar i. Mona Holmqvist, docent på Malmö Högskola kommer bland annat att föreläsa om:

 • Vad är lärande?
 • Vad är kritiskt för lärande?
 • Variationsteori
 • Hur lär vi?
 • Vad innebär det att förstå?
 • Learning study som praktikutveckling
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala