Kvalitetssäkringsarbete i förskolan – Värby och Hattstugan

Kvalitetsutvecklarnas uppdrag i förskoleområdet Hattstugan och Värby förskolor, är att i samverkan med förskolechef säkerställa att förskolorna står för en likvärdig utbildning där undervisningen är central och av hög kvalité. Det betyder att kvalitetsutvecklarna är en stödfunktion, i ledning av förskolechef i det systematiska kvalitetsarbetet, områdesövergripande. Uppdraget består bland annat i att sammanställa och analysera enkäter, SKA arbete, samt vara en sammanlänkande funktion i samplaneringen.

Foto: Värby och Hattstugan

Fortsätt läsa Kvalitetssäkringsarbete i förskolan – Värby och Hattstugan

Share Button

SKA i grupp 2018

Prioriterade mål för förskolor i Svedala kommun 2017 och framåt

  • Arbeta mot en uppdragsorienterad förskoleverksamhet, grundad på skollag och läroplan, och med utbildning, undervisning samt omsorg som gemensam bas; EDUCARE.
  • Utbildning/förskola har en tillräckligt utbyggd och kapabel administration som kan motsvara de grundläggande kraven för offentlig förvaltning samt stöd till chefer
  • Förskolorna utvecklas via professionell kapacitet byggd på vetenskaplig grund, och en hållbar arbetsmiljö för medarbetare och chefer
  • Specialpedagogiskt synsätt färgar arbetet med att skapa en rymlig förskola för alla barn, inkludering och anpassning, samt kompletteras av barnpsykologisk kompetens

Syfte med SKA i grupp den 24 maj

Att redovisa och diskutera de mål som penetrerats och hur man i verksamheten bedömt måluppfyllelsen.

Fortsätt läsa SKA i grupp 2018

Share Button

Material från KU-dagen den 23 mars

Den 23 mars samlades alla som arbetar i förskola i Svedala kommun för en heldag på temat Undervisning i förskolan på vetenskaplig grund.

#SvedalaGoesPEPP

Klicka här eller på bilden för att ta del av presentation från dagen:

Fortsätt läsa Material från KU-dagen den 23 mars

Share Button

Undervisning i förskolan på vetenskaplig grund den 23 mars

Den 23 mars samlas alla som arbetar i förskola i Svedala kommun för en heldag på temat Undervisning i förskolan på vetenskaplig grund.

#SvedalaGoesPEPP

När dagen är slut har vi ökat vårt kunnande när det gäller:

  • undervisning och väl avvägda didaktiska val
  • orientering i det som styr innehållet i förskolans åtagande att bedriva Utbildning och Undervisning – och vilka ansvar som följer av det
  • den grundläggande förutsättningen för ett gott arbete – kollegial arbetsglädje och motivation.
Börshuset i Malmö

Fortsätt läsa Undervisning i förskolan på vetenskaplig grund den 23 mars

Share Button

Läsförståelse i förskolan och före bornholmsmodellen

I denna och kommande bloggar kommer jag att berätta om hur jag arbetat med läsförståelse i förskolan och Före Bornholmsmodellen i vår femårsgrupp. Jag inleder denna bloggserie med att berätta om de olika lässtrategierna som jag använt tillsammans med barnen samt hur vi tillsammans arbetar med både läsförståelse i förskolan och Före Bornholmsmodellen.

I mina kommande blogginlägg kommer jag att berätta om hur vi har arbetat med varje lässtrategi och berätta om barnens förändrade kunnande kopplat till detta. Jag kommer även att delge er hur arbetet med läsförståelse i förskolan och Före Bornholmsmodellen har hjälpt mina andraspråkselever att bli säkrare på sig själva så de har vågat prata och vara mer delaktiga i undervisningen. Fortsätt läsa Läsförståelse i förskolan och före bornholmsmodellen

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala