Om KvUtiS Fsk

Kvalitet och utveckling i Svedala Förskola, KvUtiS Fsk, är en systersida till skolans kvalitets- och utvecklingssida KvUtiS. KvUtiS förskola utgår ifrån den modell för systematiskt kvalitetsarbete, SKA, som tagits fram under vårterminen 2014. KvUtiS Fsk, är tänkt att fungera som stöd för det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet.

Bloggen är gjord i WordPress och driftas av Svedala kommuns IT-support.


Cc_by-nc-nd_svedala_400KvUtiS Förskola- Svedala kommun
http://forskola.kvutis.se är licensierad under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationell licens

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala