Möten för lärande Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan

Möten för lärande Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan Bokomslag Möten för lärande Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan
Skolverket
211
250

Denna kunskapsöversikt handlar om mötet mellan småbarn och pedagoger i förskolan .Översikten är en revidering och en komplettering av boken Möten för lärande; pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan, från år 2003.

Den bygger i sin tur på en studie där verksamhetens innehåll och organisation studerades men även hur pedagogerna förhöll sig till det pedagogiska arbetet. Aspekter som den vardagliga praktiken, pedagogers syn på barn och barns lärande samt atmosfär i barngruppen är några frågor som diskuteras.

Share Button