Höga förväntningar

Förskolan är den första delen i skolväsendet och ska lägga grunden i ett livslångt lärande. Den här granskningen belyser förskolans arbete med det förtydligade pedagogiska uppdraget och hur förskolans personal arbetar för att stimulera och utmana barnens utveckling och lärande i den dagliga verksamheten, efter förändringarna i läroplanen. Läs Skolinspektionens Förskola, föreskola – lärande och bärande.

Små barns matematik

Svedala kommun har sedan flera år tillbaka fokuserat matematik i sitt utvecklingsarbete. Mumindalens förskola i Klågerup berättar om hur de arbetar med att utveckla matematiken i förskolan (5:35).

Läs mer om Små barns matematik i Svedala.

Naturvetenskap och teknik i förskolan

Ta del av tre filmer från Skolverket. Filmerna handlar om naturvetenskap och teknik i förskolan och Mumindalens förskola i Klågerup i Svedala kommun medverkar.


Förskollärare berättar om hur de arbetat med naturvetenskap och teknik i förskolan (3:05)


Fförskollärare utforskar naturvetenskap och teknik tillsammans med barn och låter nyfikenheten och upptäckarglädjen styra. (6:31)


Förskollärare utforskar naturvetenskap och teknik tillsammans med barn och låter nyfikenheten och upptäckarglädjen styra. (6:07)

Språk och identitet

Människor berättar för att dela sina intryck, tankar och erfarenheter, för att göra dem synliga och begripliga. I förskolan skapar barnens och de vuxnas berättelser en väv av sammanhang, samhörighet och lärande. Här har barnen möjlighet att utveckla sin syn på sig själva, andra och sin omvärld. Då skapas identitet och relationer och samtidigt utvecklas något av det viktigaste vi har – språket.

Bim Riddersporre om berättande, vägen till språk och identitet (1:21:08)

Bedömning i förskolan

Olika former för bedömning har blivit en allt större del av vardagen för personal i förskolan och skolan. Den målstyrda organisationen ställer allt större krav på dokumentation, utvärdering och bedömning av barns och elevers kunskaper och förmågor.

Stödja och styraKunskapsöversikten Stödja och styra – Om bedömning av yngre barn  ger en samlad bild av den forskning som finns inom området bedömning och dokumentation av yngre barns kunskapsutveckling. Översikten riktar sig i första hand till personal verksam inom förskola och skola eller till dig som vill veta mer om forskning om bedömning av yngre barns lärande.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala