Kvalitetsarbete i praktiken

Kvalitetsarbete i praktiken Bokomslag Kvalitetsarbete i praktiken
Skolverket
2015
26

Konkreta frågeställningar om hur systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas i praktiken i förskolor och skolor.

Det här stödmaterialet handlar om hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas i praktiken ute i förskolor och skolor. Stödmaterialet innehåller konkreta frågeställningar som är avsedda att underlätta arbetet med att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen. Materialet riktar sig direkt till förskollärare, fritidspedagoger, lärare och övrig personal som arbetar i förskolan och skolan. Materialet är också användbart för rektor och förskolechef som har ansvarför att skapa rutiner och strukturer för kvalitetsarbetet och för allas medverkan.

Share Button