Wow – Ta kontroll över din hjärna

KU-dag 12 mars 2021

Hur kan vi bidra till vårt eget och andras välmående i vardagen? Vad är det som gör att det kan vara svårt att skapa nya vanor? Vad behövs för att lyckas? Vad betyder det till vardags att hjärnan styrs av principen om hot och belöning? Vad händer i oss i situationer där det är starka känslor inblandade och hur kommunicerar vi bäst just då?

Under förmiddagen kommer du att få ta del av tre filmer som handlar om positiv psykologi, hjärnans principer och när någon blir upprörd. I filmerna möter vi Per Lundberg och Maria Polhage, som till vardags utbildar tillsammans i coachande förhållningssätt och neuroledarskap.

Program

Programledare: Annika Kraft och Christina Persson Lundberg

8.00-8.15  Inledning
8.15-8.45  Film – Positiv psykologi (26 min)
8.45-9.15  Grupparbete
9.15-9.40  Kaffe
9.40-10.15  Film – Hjärnans principer (23 min)
10.15-10.45  Grupparbete
10.45-11.15  Film – När någon blir upprörd (17 min)
11.15-11.45  Grupparbete
11.45-12.00  Vi sammanfattar dagen
12.00-12.10  Annika Kraft har ordet

Frågor till Positiv psykologi
 • Vad tänker jag om att jag kan påverka 40% av hur jag mår? (under förutsättning att jag är i normalgod balans och inte deprimerad t. ex.)
 • Vad gör jag i min vardag som bidrar till mitt välmående?
 • Antingen något av det Per presenterade, eller något annat.
 • Vad utifrån föreläsningen skulle jag vilja börja med, och vilka effekter tror jag att det skulle ge?
Frågor till Hjärnans principer
 • Förståelsen för att vi leds till 95% av vanor, erfarenheter och känslor: vad innebär det för mig? (I förhållande till mig själv, och/eller gentemot andra jag har runt omkring mig)
 • När det gäller grundprinciperna som togs upp (syfte, hot, belöning, inflytande, tillhöra) – vad tar jag med mig av den presentationen? Vad var extra relevant för just mig?
 • Egenreflektion: (i egen tystnad en stund och skriv till dig själv)
 • Vilken ny vana har jag tänkt på att jag skulle vilja få in?
 • Hur kan punkterna i ”checklistan” hjälpa mig?
Frågor till När någon blir upprörd
 • Vad känner jag igen mig i, när jag själv blir ”upprörd”, kopplat till filmen? (Exempelvis om jag reagerar med fight, flight eller freeze; att jag känner när min logiska del av hjärnan stängs ner helt eller delvis osv.)
 • Vad ska jag tänka extra på, från och med nu, när jag själv eller någon annan blir känslomässigt uppjagad? T ex arg, ledsen, rädd, stressad
Share Button