Kontakt

Michael Rystad
Samordnare för kvalitet och utveckling
Utvecklingsstrateg
michael.rystad@svedala.se
@rystads

Annika Johansson
Kvalitetsstrateg
annika.johansson@svedala.se
@annikajohansso9

Johan Palmgren
IKT-samordnare
johan.palmgren@svedala.se

@palmgr3n

Jan Herbertson
Utredare
jan.herbertson@svedala.se
@janherbertson

Rebecka Lindberg
Forskande förskollärare
rebecka.lindberg@svedala.se

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala