SKA i grupp – hösten 2020

Syfte med SKA i grupp 19 nov 2020

Ambitionen är att få olika mål, aktiviteter och åtgärder att dra åt samma håll

Dagens SKA i grupp handlar om att få syn på vad var och en behöver göra för att få SKA-mål, KReducations arbete och arbetsmiljöarbetet  att dra åt samma håll och få till en helhet i verksamheten.

Presentationer

Presentationsordning
 1. Susan
 2. Annika
 3. Sandra
 4. Cicki
 5. Malin
 6. Laila
 7. Kristina
 8. Charlotta
 9. Mia
Rektorerna får 10 minuter var till att presentera sin verksamhets:

 • mål i SKA, aktiviter och åtgärder
 • KReducations mål, aktiviter och åtgärder
 • arbetsmiljömål, aktiviter och åtgärder

Och vilka samband och/eller vilken dissonans finns mellan de tre delarna. Efter varje presentation finns möjlighet för en kort reflektion

Under presentationerna vill vi att du lyssnar men i bakhuvudet ska du fundera över hur du ska få din verksamhetsutveckling att hänga samman och få olika insatser att dra åt samma håll.

Avslutande reflektionsrunda

Vad behöver jag göra för att få olika mål och insatser att dra åt samma håll och få till en helhet?

Share Button