Föreläsning Learning study med Mona Holmqvist

Tid: 30 januari 2017, kl 16.00-18.00 eller 18.30-20.30

Plats: Spångholmsskolans matsal, Henriette Coyets gata, Bara.

Learning studyDen 30 januari 2017 kallas alla medarbetare i Svedalas förskolor till
en föreläsningskväll kl 16.00-18.00 eller 18.30-20.30. Din rektor meddelar dig vilken tid som är aktuell.

Föreläsningen är en del av Ifous-programmet – Undervisning i förskolan, som Svedala kommun deltar i. Mona Holmqvist, docent på Malmö Högskola kommer bland annat att föreläsa om:

  • Vad är lärande?
  • Vad är kritiskt för lärande?
  • Variationsteori
  • Hur lär vi?
  • Vad innebär det att förstå?
  • Learning study som praktikutveckling
Share Button