Ett fantastiskt resultat från Skolinspektionens tillsyn!

Under hösten har Skolinspektionen haft tillsyn i Svedala kommun. Tre skolor – Naverlönnskolan, Kyrkskolan och Roslättsskolan blev utvalda för granskning. Skolinspektionen konstaterade inte några brister på någon av skolorna. Samma goda betyg får även förskolan, fritidshemmet, grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen, gymnasiesärskolan och grundsärskolan avseende förutsättning för och utveckling av utbildningen. 

– Ett fantastiskt resultat, säger utbildningschef Johan Lundgren. Jag är stolt och det är ett tydligt bevis på att hårt arbete ger resultat och att vi är på rätt väg.

De områden som granskades på skolorna var:

  • Undervisning och lärandeSkolinspektionen konstaterade inte några brister på någon av skolorna.
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Bedömning och betygssättning
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • Förutsättningar för lärande och trygghet
  • Styrning och utveckling av verksamheten

Inom förskolan, fritidshemmet, grundskolan, vuxenutbildningen, gymnasiesärskolan och grundsärskolan granskades förutsättningar för och utveckling av utbildningen. Inte heller här konstaterade Skolinspektionen några brister.

Gymnasieskolan får också goda betyg förutom en anmärkning för att studiehandledning har saknats i ett språk på grund av svårighet att rekrytera studiehandledare. Eftersom Svedala kommun arbetar aktivt med rekrytering av studiehandledare anser Skolinspektionen att det inte finns skäl för ingripanden.

Share Button