KU-dag den 15 mars 2019


 

Kompetensutvecklingsdag för förskola

När, var, hur, vem, varför?

När:  Den 15 mars, 8.30-16.30

Var:  Börshuset i Malmö

Hur: Våra konferencierer Sandra Florén och Susan Henriksson vägleder oss med mod och värme

Vem: ca 270 förskollärare, barnskötare och studenter från Svedala kommun

Varför: Syftet med dagen är att arbeta mot en uppdragsorienterad förskoleverksamhet, grundad på skollag och läroplan, och med utbildning, undervisning  samt omsorg som gemensam bas samt att färga in det specialpedagogiska synsättet i verksamheten.

Program

8.30     Inledning
Susan Henriksson, Sandra Florén

8.45     En uppdragsorienterad förskola
Annika Kraft

9.20     Läroplanssatsningen i Svedala kommun
 Rebecka Lindberg, Malin Engström

10.00  Fika

10.30  Specialpedagogiskt synsätt
 Lisa Schumacher, Jenny Andersson, Christina Lundberg

12.00  Lunch

13.00  Värme och mod
Susan Henriksson, Sandra Florén

13.20   Projektet ”Leka är livet”
Caroline Möller

14.00   Föreläsning om inkludering
Mats Trondman, professor i kultursociologi.

15.00   Fika

15.30  Fortsättning på föreläsning om inkludering

16.15  Avslutning
Annika Kraft

Share Button