Kategoriarkiv: Senaste nytt

En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan

En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan Bokomslag En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan
Kommunförbundet Skåne
2014
31

OECD har under senare tid allt mer intresserat sig för utbildningsområdet som en central faktor för medlemsländernas framtida utveckling. Även betydelsen av en förskola av god kvalitet har uppmärksammats i flera rapporter. I detta nummer av Forskning i korthet sammanfattas en av de senaste rapporterna inom detta område, nämligen Starting Strong III. A Quality Toolbox for Early Childhood and Care. Rapporten innehåller forskningsöversikter och
internationella jämförelser med exempel och lärdomar från olika länder som kan användas för att stödja utvecklingsarbetet i förskolan. Syftet med sammanställningen är att ge möjlighet
till en internationell utblick i det centrala arbete som pågår med att utveckla förskolans pedagogiska verksamhet.

Share Button

Resultat i förskolan – pilot

 • Hur kan modeller för förskolans systematiska kvalitetsarbete,
  som innefattar dokumentation av barns lärande se ut?
 • Vilka möjligheter och svårigheter finns inom ett sådant utvecklingsarbete?
 • Vilka metoder kan användas för att beskriva barns förändrade
  kunnande?
 • Hur kan modeller för dokumentation av progressionen i barns
  lärande i relation till läroplanen konstrueras?
 • Hur kan den dokumentationen tillsammans med övrig
  dokumentation genom analys bidra till bedömning av
  verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov?

Fortsätt läsa Resultat i förskolan – pilot

Share Button

Testpuff 1 – endast exempel

Detta är ett inlägg.

Share Button

Resultat i förskolan – pilot

 • Hur kan modeller för förskolans systematiska kvalitetsarbete,
  som innefattar dokumentation av barns lärande se ut?
 • Vilka möjligheter och svårigheter finns inom ett sådant utvecklingsarbete?
 • Vilka metoder kan användas för att beskriva barns förändrade
  kunnande?
 • Hur kan modeller för dokumentation av progressionen i barns
  lärande i relation till läroplanen konstrueras?
 • Hur kan den dokumentationen tillsammans med övrig
  dokumentation genom analys bidra till bedömning av
  verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov?

Fortsätt läsa Resultat i förskolan – pilot

Share Button

Små barns lärande

Ifous är ett oberoende forskningsinstitut inom förskola och skola med syfte att sprida aktuell forskning och utveckling samt att tillsammans med skolhuvudmän initiera och driva behovsrelaterad FoU som snabbare kommer till nytta i lärares och ledares vardag.

Projektet, Små barns lärande, där Svedala deltar, syftar till att utveckla en modell för dokumentation och utvärdering som genom att visa på små barns förändrande kunnande i förhållande till läroplanens målområden ger en bild av förskolans kvalitet och dess utvecklingsbehov när det gäller barns lärande.

Fortsätt läsa Små barns lärande

Share Button