Kategoriarkiv: Senaste nytt

Wow – Ta kontroll över din hjärna

KU-dag 12 mars 2021

Hur kan vi bidra till vårt eget och andras välmående i vardagen? Vad är det som gör att det kan vara svårt att skapa nya vanor? Vad behövs för att lyckas? Vad betyder det till vardags att hjärnan styrs av principen om hot och belöning? Vad händer i oss i situationer där det är starka känslor inblandade och hur kommunicerar vi bäst just då?

Under förmiddagen kommer du att få ta del av tre filmer som handlar om positiv psykologi, hjärnans principer och när någon blir upprörd. I filmerna möter vi Per Lundberg och Maria Polhage, som till vardags utbildar tillsammans i coachande förhållningssätt och neuroledarskap.

Program

Programledare: Annika Kraft och Christina Persson Lundberg

8.00-8.15  Inledning
8.15-8.45  Film – Positiv psykologi (26 min)
8.45-9.15  Grupparbete
9.15-9.40  Kaffe
9.40-10.15  Film – Hjärnans principer (23 min)
10.15-10.45  Grupparbete
10.45-11.15  Film – När någon blir upprörd (17 min)
11.15-11.45  Grupparbete
11.45-12.00  Vi sammanfattar dagen
12.00-12.10  Annika Kraft har ordet

Frågor till Positiv psykologi
 • Vad tänker jag om att jag kan påverka 40% av hur jag mår? (under förutsättning att jag är i normalgod balans och inte deprimerad t. ex.)
 • Vad gör jag i min vardag som bidrar till mitt välmående?
 • Antingen något av det Per presenterade, eller något annat.
 • Vad utifrån föreläsningen skulle jag vilja börja med, och vilka effekter tror jag att det skulle ge?
Frågor till Hjärnans principer
 • Förståelsen för att vi leds till 95% av vanor, erfarenheter och känslor: vad innebär det för mig? (I förhållande till mig själv, och/eller gentemot andra jag har runt omkring mig)
 • När det gäller grundprinciperna som togs upp (syfte, hot, belöning, inflytande, tillhöra) – vad tar jag med mig av den presentationen? Vad var extra relevant för just mig?
 • Egenreflektion: (i egen tystnad en stund och skriv till dig själv)
 • Vilken ny vana har jag tänkt på att jag skulle vilja få in?
 • Hur kan punkterna i ”checklistan” hjälpa mig?
Frågor till När någon blir upprörd
 • Vad känner jag igen mig i, när jag själv blir ”upprörd”, kopplat till filmen? (Exempelvis om jag reagerar med fight, flight eller freeze; att jag känner när min logiska del av hjärnan stängs ner helt eller delvis osv.)
 • Vad ska jag tänka extra på, från och med nu, när jag själv eller någon annan blir känslomässigt uppjagad? T ex arg, ledsen, rädd, stressad
Share Button

Lärarnas skolutvecklings-konferens 2021

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar.

lärarnas skolutvecklingskonferens

Utbildning i Svedala kommun representeras av tre bidrag: Kyrkskolan, Roslättskolan och genom ULFs didaktiska nätverk om  proportionella resonemang i matematik, även Nils Fredriksson Utbildning, då lärare från NFU deltagit i det arbete som presenteras. 35 bidrag från hela Skåne kommer att presenteras. Alla skolformer är med.

Tid: 16 april, fredag, 9:00-16:00.
Plats: Konferensen är digital och kostnadsfri!

På konferensen kommer ni också träffa:

 • Mats Trondman, professor i kultursociologi vid Linnéuniversitetet. I sin föreläsning Vad gör framgångsrika skolor? beskriver och analyserar han fenomenet skolframgång.
 • Maria Wiman – Sveriges bästa lärare 2019 och författare bakom boken Värdeskapande lärande. I sin föreläsning varvar hon exempel från sin egen lärarpraktik med forskning om motivation och värdeskapande studier.

Anmäl dig här!

Share Button

Cristian Abrahamsson – Vad gör en lektor?

Hösten 2019 påbörjade tre lärare, Cristian Abrahamsson, Rebecka Lindberg och Vilma Zela, sina uppdrag som lektorer i Svedala kommun. Lektor är en ny och viktig roll och en del i Utbildnings strategi om utbildning på vetenskaplig grund.

I filmen får du höra Cristian Abrahamsson, berätta om sin avhandling och om uppdraget som lektor i Svedala kommun:

Cristian Abrahamsson – lektor i Svedala kommun (3:15)

Rektorer i Svedala kommun har möjlighet att använda lektorerna som stöd och för tidsbestämda projekt och uppdrag. Uppdragen har lärare som målgrupp och undervisning och lärande i fokus och kan handla om:

 • hur vi kan stödja lärares arbete med att utveckla undervisning och utbildning på vetenskaplig grund
 • vad forskning lyfter fram som framgångsrik undervisning och utbildning

Läs mer om att ta hjälp av en lektor.

Share Button

Rebecka Lindberg – Vad gör en lektor?

Hösten 2019 påbörjade tre lärare, Cristian Abrahamsson, Rebecka Lindberg och Vilma Zela, sina uppdrag som lektorer i Svedala kommun. Lektor är en ny och viktig roll och en del i Utbildnings strategi om utbildning på vetenskaplig grund.

I filmen får du höra Rebecka Lindberg, berätta om sin avhandling och om uppdraget som lektor i Svedala kommun:

 Rebecka Lindberg – lektor i Svedala kommun (2:39)

Rektorer i Svedala kommun har möjlighet att använda lektorerna som stöd och för tidsbestämda projekt och uppdrag. Uppdragen har lärare som målgrupp och undervisning och lärande i fokus och kan handla om:

 • hur vi kan stödja lärares arbete med att utveckla undervisning och utbildning på vetenskaplig grund
 • vad forskning lyfter fram som framgångsrik undervisning och utbildning

Läs mer om att ta hjälp av en lektor.

Share Button

Vilma Zela – Vad gör en lektor?

Hösten 2019 påbörjade tre lärare, Cristian Abrahamsson, Rebecka Lindberg och Vilma Zela, sina uppdrag som lektorer i Svedala kommun. Lektor är en ny och viktig roll och en del i Utbildnings strategi om utbildning på vetenskaplig grund.

I filmen får du höra Vilma Zela, berätta om sin bakgrund och om uppdraget som lektor i Svedala kommun:

Vilma Zela – lektor i Svedala kommun (2:20)

Rektorer i Svedala kommun har möjlighet att använda lektorerna som stöd och för tidsbestämda projekt och uppdrag. Uppdragen har lärare som målgrupp och undervisning och lärande i fokus och kan handla om:

 • hur vi kan stödja lärares arbete med att utveckla undervisning och utbildning på vetenskaplig grund
 • vad forskning lyfter fram som framgångsrik undervisning och utbildning

Läs mer om att ta hjälp av en lektor.

Share Button