Bedömning i förskolan en krock mellan kultur och direktiv

Eva Johansson, Filosofie doktor och lektor i pedagogik, menar att det är nödvändigt att göra bedömningar om hur de enskilda barnens kunnande förändras för att kunna planera de aktiviteter som genomförs.

– Det innebär inte att döma barnen eller att sätta betyg. Snarare är det nödvändigt för att kunna planera för nya aktiviteter som ska ge barnen ny förståelse och nytt kunnande. Genom att balansera mellan att värna förskolans kultur och samtidigt göra tydligt vad barnen lär sig kan likvärdigheten mellan barn med olika förutsättningar ökas.

Läs Skolverkets artikel Bedömning i förskolan en krock mellan kultur och direktiv.

Läs Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget – en etnografisk studie av bedömning i förskolekontext– Eva M Johansson

Share Button