Analys för att förbättra utbildning

Idag deltog samtliga förskollärare i Svedala kommun i en gemensam analysworkshop. Syftet med workshopen var att ge förskollärare redskap och kunskaper för att göra analyser som stöd för ett utvecklingsarbete som gör skillnad för barnen. Vilka underlag kan vi kan utgå ifrån? Vad syftet är med analysen? Stödstrukturer för analys, vanliga fallgropar och tankefällor var några av de saker som deltagarna fick arbeta med.

Klicka på länkarna för att ta del av presentation och folder. Samtliga exempel som används i presentationen är fiktiva.

Share Button