Ett händelserikt år är snart till ända….

2016 har varit ett händelserikt år, som började bra och slutade utmärkt och däremellan har det varit helt fantastiskt. Här är några ögonblick från året som varit och med dessa bilder vill KvUtiS önska Dig engodjul

Förskollärare i Svedala lyssnar på Bim Riddersporre som berättar om kärnämnen i förskolan

Biträdande utbildningschef Annika Kraft visar runt och berättar för 4-5-åringarna från Hattstugans förskola/Naturforskarna vad som händer och sker i de många rummen korridorerna i kommunhuset
Ifoussatsningar på Små barns lärande och undervisning i förskolan. Svedala kommun har sedan 2012 deltagit i Ifousprogrammet ”Små barns lärande” och som en fortsättning deltar Svedala från och med 2016 även i utbildningsprogrammet ”Undervisning i förskolan”.
Arbetet i våra Ifoussatsningar sker både på nationell och på lokal nivå. Som stöd för det lokala arbetet sker nyckelträffar med nyckelpersoner från samtliga förskolor i kommunen. På träffarna förbereds de lokala seminarierna och andra stödjande insatser genom erfarenhetsutbyten och kollegialt lärande.
np
Det första lokala seminariet i utbildningsprogrammet “Undervisning i förskolan”. Programmet presenterades av våra nyckelpersoner som också introducerar förskolorna i metoden lesson study.
Susan Henrikssons foto.
Kollegialt lärande pågår. Förskollärare från två förskolor visar varandra sina genomförda lesson studys och diskuterar iakttagelser och relflektioner kring lektionsdesign.
Michael Rystads foto.
Annika Kraft, biträdande utbildningschef, och Johan Lundgren, utbildningschef inbegripna i ett samtal om ledarskap och organisation.
Förskolans ledning i Katrinetorp. Tema för dagen var ledning, kultur och verksamhetsutveckling för att alla ska lyckas och inbjuden föreläsare var docent i kultur och samhälle, Lars Lagergren.
VFU-seminarium för lärarstudenter i den övningsskoletätaste kommunen i riket. Uppstartsseminarium för våra nya lärarstudenter som  fick ta del av olika perspektiv på och erfarenheter kring läraryrket.
Svedala kommun på arbetsmarknadsdag på Malmö högskola. Svedala är en växande kommun med höga ambitioner och är på plats på Orkanen för att möta nya framtida medarbetare.
Under hösten har Skolinspektionen haft tillsyn i Svedala kommun. Skolinspektionen konstaterade att det inte finns några brister i förskola, fritidshem och skola avseende förutsättning för och utveckling av utbildningen.
flg
Forskande lärare Cristian Abrahamsson berättar om learning study och variationsteori för förskolans ledningsgrupp som en del i arbetet med “att leda undervisning i förskolan”.
god-jul-i-svedala
Vi ses igen nästa år!

 

 

Share Button